در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

خدایا کجایی؟

تاریخ آپلود: 12/16/2019 2:36:12 PM
نويسنده: جان بيور *** ترجمه و نشر: موسسه بين المللى مسنجر *** آیا در دوران دشوار زندگی حس می‌کنید گم شده‌اید و از خود می‌پرسید: خدایا کجایی؟! ::: ::: ::: خدا از بیابان استفاده می‌کند تا شما را برای سرنوشتتان آماده و تجهیز کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که شما مسیر خود را به درستی جهت‌یابی كنيد. ::: ::: ::: موضوع اين كتاب "یافتن قوت و هدف در دوران بيابان" است. ::: ::: ::: جان بيور در كتاب "خدايا كجايى؟!" آنچه "بیابان" هست و نیست را بررسی میکند و به اهداف و فواید آن میپردازد. ::: ::: ::: جان بيور در اين كتاب با مثالها، تصویرسازیها و راهنماییها، نحوه سلوک حکیمانه در دوران بیابان را تعليم مى دهد و با روشنگری، خواننده را با دیدگاهی کتاب‌مقدسی و روایتی تجهیز می‌کند، تا خواننده بتواند با جهت‌یابی در بیابان یا دوران سخت، وارد مسیری شود که خدا برايش در نظر گرفته است.