در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

🔴 پاپ فرانسیس در دیدار با اسقف های کلیسای شرق در اروپا
" جهان به دیالوگ و گفتگو نیازمند است".


🔴 پاپ فرانسیس در دیدار با اسقف های کلیسای شرق در اروپا

🔴 پاپ فرانسیس در دیدار با اسقف های کلیسای شرق در اروپا
 
" جهان به دیالوگ و گفتگو نیازمند است".
 
🔸به تفسیر سریر مقدس ، این دیدار پاپ فرانسیس با اسقف های کلیسای شرق در اروپا ، نشان از غنای سنتی واتیکان و کلیسای کاتولیک است که هیچ وقت خودش را محدود به دنیای لاتین نکرده است . پاپ با نمایندگان همه کلیساها دیدار می کند و حتی برخی از اسقف ها از منطقه خاورمیانه و هند و سایر کشورها تابعیت اروپا گرفته و مشغول فعالیت هستند و همه اینها نشان از یک کلیسای بزرگ است که فارغ از رنگ و فرهنگ بوده و یکنواخت نیست .
 
🔸به گفته پاپ فرانسیس همه این موارد حاکی از یک غنای خارق العاده است که می گوید وحدت مسیحی مثل یک سمفونی است .
 
🔸پاپ در این دیدار خطاب به اسقف های مسیحی کلیسای شرق گفت :
این وفاداری یک گوهر گرانبهایی از میراث ایمان شما است ، یک نشانه بارز و غیرقابل انکار ، زیرا یکی از شهدای رومانی به ما یادآوری می کند که ، در مقابل کسانی که از او خواسته اند تا از اجتماع کاتولیک خود چشم پوشی کند ، گفت : "ایمان من زندگی من است".