در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...اخبار مربوط به گروه خبری: خبر های ماخبرهای فارسی کاتولیک

11 تیر 1399

جورج راتسینگر برادر بزرگتر پاپ مستعفی (پاپ بندیکت شانزدهم) در سن ۹۶ سالگی در خداوند آرامید


چندی پیش پاپ مستعفی برای ملاقات و عیادت برادرش به آلمان سفر کرده بود.

11

تیر
1399

خبرهای فارسی کاتولیک

15 اردیبهشت 1399

تعیین یک روز جهانی برای دعای دسته جمعی به منظور پایان دادن به بحران کرونا


کمیته عالی برادری بشری واتیکان خواستار تعیین یک روز جهانی برای دعای دسته جمعی به منظور پایان دادن به بحران کرونا در جهان شد.

15

اردیبهشت
1399