در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

 


 

📚قرائت -یکشنبه ۱۶ ژوین ۲۰۲۴-۲۷ خرداد  ۱۴۰۳

یكشنبه‌ یازدهم‌ فصل‌ معمولی‌ - سال‌ 2 
دانه ای كه رشد می كند  
 
 
قرائت‌ اول‌    حزقیال‌ 17/22ـ24 
 (درخت‌ پست‌ را بلند می‌سازم‌) 
 بخشی‌ از كتاب‌ حزقیال‌ نبی‌ 
  خداوند خدا این‌ چنین‌ می‌گوید: "من‌ سربلند سرو آزاد را خواهم‌ گرفت‌ و از بلندترین‌ شاخه‌هایش‌، شاخه‌ تازه‌ای‌ می كنم و آن‌ را بر كوهی‌ بلند و رفیع‌ خواهم‌ كاشت‌. آن‌ را بر كوهی‌ بلند در اسرائیل‌ خواهم‌ كاشت‌ و آن‌ شاخه‌ها رویانیده‌، میوه‌ خواهد آورد و سرو آزادی‌ عالی‌ خواهد شد كه‌ هر قسم‌ پرنده‌ زیر آن‌ ساكن‌ شده‌، مرغان‌ بالدار در سایه‌ شاخه‌هایش‌ آشیانه‌ خواهد گرفت‌ و تمام‌ درختان‌ صحرا خواهند دانست‌ كه‌ من‌ یهوه‌، درخت‌ بلند را پست‌ می‌كنم‌ و درخت‌ پست‌ را بلند می‌سازم‌ و درخت‌ سبز را خشك‌ و درخت‌ خشك‌ را بارور می‌گردانم‌. من‌ كه‌ یهوه‌ هستم‌ این‌ را گفته‌ام‌ و بجا خواهم‌ آورد. 
 این‌ است‌ سخن‌ خدا.   - خدا را سپاس‌ باد 
 
مزمور برگردان‌   مزمور 92/1ـ2و12ـ15 
 - بذر كلام‌ خود را ای‌ خداوند، در ما بپروران‌. 
  چه‌ نیكو است‌ خداوند را ستودن‌ 
  و نام‌ تو را ای‌ باری‌تعالی‌ سرودن‌ 
  بامدادان‌ رحمت‌ تو را اعلام‌ نمودن‌ 
  و در طول‌ شب‌ رحمت‌ تو را. 
 - بذر كلام‌ خود را ای‌ خداوند، در ما بپروران‌. 
  شخص‌ عادل‌ همچون‌ درخت‌ خرما خواهد شكفت‌ 
  همچون‌ سرو آزاد لبنان‌ نمو خواهد كرد 
  آنان‌ كه‌ در خانه‌ خداوند كاشته‌ شده‌اند 
  در صحن های‌ خدای‌ ما خواهند شكفت‌. 
 - بذر كلام‌ خود را ای‌ خداوند، در ما بپروران‌. 
  آنان‌ در پیری‌ نیز میوه‌ خواهند داد 
  تر وتازه‌ و سبز خواهند بود 
  تا راستی‌ خداوند را اعلام‌ نمایند 
  او صخره‌ من‌ است‌، در وی‌ بی‌عدالتی‌ نیست‌. 
 - بذر كلام‌ خود را ای‌ خداوند در ما بپروران‌. 
 
 قرائت‌ دوم‌   قرنتیان‌ 5/6ـ10 
 (چه‌ بمانیم‌ و چه‌ در غربت‌ باشیم‌، سعی‌ كنیم‌ مورد پسند او واقع‌ گردیم‌) 
 بخشی‌ از رساله‌ دوم‌ پولس‌ رسول‌ به‌ قرنتیان‌ 
  ای‌ برادران‌، همیشه‌ سرشار از اطمینان‌ هستیم‌ و می‌دانیم‌ مادامی‌ كه‌ در بدن‌ ساكنیم‌، در غربت‌ مانده‌ از خداوند به‌ دور هستیم‌، زیرا در ایمان‌ راه‌ می‌پیماییم‌ نه‌ در دیدار. پس‌ سرشار از اطمینان‌ هستیم‌ و ترجیح‌ می‌دهیم‌ كه‌ از بدن‌ غربت‌ كنیم‌ تا نزد خداوند بمانیم‌. از این‌ رو چه‌ بمانیم‌ و چه‌ در غربت‌ باشیم‌، سعی‌ كنیم‌ مورد پسند او واقع‌ گردیم‌. 
  زیرا كه‌ باید همه‌ ما در مقابل‌ مسند داوری‌ مسیح‌ حاضر شویم‌، تا هر كس‌ آنچه‌ را كه‌ در بدن‌ خود انجام‌ داده‌، بر حسب‌ آنچه‌ انجام‌ داده است‌، چه‌ خوب‌ و چه‌ بد، دریافت‌ دارد. 
 این‌ است‌ سخن‌ خدا.   - خدا را سپاس‌ باد. 
 
 سرود قبل‌ از انجیل‌    ر.ك‌.به‌اعمال‌ رسولان‌ 16/14 
 هللویا - خداوندا، قلب‌ ما را بگشا 
 تا كلام‌ پسرت‌ را درك‌ نماییم‌. - هللویا. 
 
 انجیل‌    مرقس‌ 4/26ـ34 
 (خردل‌ كوچك ترین‌ دانه‌ است‌، اما از همه‌ گیاهان‌ بزرگ تر می‌شود) 
 بخشی‌ از انجیل‌ مرقس‌   - درود بر تو ای‌ خداوند. 
  در آن‌ هنگام‌ عیسی‌ به‌ مردم‌ گفت‌: "ملكوت‌ خدا به‌ مردی‌ ماند كه‌ بذر بر زمین‌ می‌افشاند. چه‌ خواب‌ باشد، چه‌ بیدار، شب‌ و روز بذر رشد و نمو می‌كند، چگونه‌ او نمی‌داند. زمین‌ به خودی‌ خود ثمر می‌آورد. ابتدا جوانه‌، بعد خوشه‌ و بعد دانه‌ كامل‌ در خوشه‌. و هنگامی كه‌ ثمر رسیده‌ است‌، بی‌درنگ‌ دست‌ به‌ داس‌ می‌برند چرا كه‌ موسم‌ درو آمده‌ است‌." 
  و او می‌گفت‌: "ملكوت‌ خدا را به‌ چه‌ چیز تشبیه‌ نماییم‌؟ یا برای‌ آن‌ چه‌ مثلی‌ آوریم‌؟ مثل‌ دانه‌ خردلی‌ است‌ كه‌ وقتی‌ در زمین‌ كاشته‌ می‌شود، كوچك ترین‌ دانه‌ روی‌ زمین‌ است‌، اما چون‌ كاشته‌ شد از همه‌ گیاهان‌ بزرگ تر می‌ گردد و شاخه‌هایی‌ بزرگ‌ می‌رویاند، به طوری كه‌ پرندگان‌ آسمان‌ در سایه‌ آن‌ لانه‌ می‌كنند." 
  او با بسیاری‌ دیگر از این گونه‌ مثل ها، تا حدی‌ كه‌ توانایی‌ دركش‌ را داشتند، كلام‌ را به‌ ایشان‌ اعلام‌ می‌كرد و بدون‌ مثل‌ با ایشان‌ سخن‌ نمی‌گفت‌. اما در خلوت‌ همه‌ چیز را به‌ رسولانش‌ توضیح‌ می‌داد. 
 این‌ است‌ سخن‌ خداوند.   - ستایش‌ بر تو ای‌ مسیح‌. 
 
تعمق 
 
  قرائت‌ اول‌ از حزقیال‌ نبی‌، حاوی‌ این‌ پیام‌ است‌ كه‌ خاندان‌ داود خواهد شكفت‌، اما نه‌ بر اساس‌ توسعه‌ طبیعی‌ آن‌ در طول‌ تاریخ‌، بلكه‌ بر مبنای‌ دخالت‌ مستقیم‌ خداوند كه‌ شاخه‌ای‌ تازه‌ از درخت‌ اولیه‌ این‌ خاندان‌ می‌گیرد و از آن‌ سرو آزادی‌ عالی‌ بر كوهی‌ بلند در اسرائیل‌ می‌رویاند "كه‌ هر قسم‌ پرنده‌ زیر آن‌ ساكن‌ شده‌، مرغان‌ بالدار در سایة‌ شاخه‌ هایش‌ آشیانه‌ خواهند گرفت‌ و تمام‌ درختان‌ صحرا خواهند دانست‌ كه‌ من‌ یهوه‌، درخت‌ بلند را پست‌ می‌كنم‌ و درخت‌ پست‌ را بلند می‌سازم‌".
 
 
اگر چه‌ قدرت‌ و شكوه‌ دنیوی‌ سلطنت‌ داود از میان‌ رفت‌، امید ها، آرمانهای‌ و ارزشهای‌ راستین‌ معنوی‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ بس‌ پر جلال‌ تر در ملكوت‌ مسیح‌ كه‌ عاری‌ از قدرت‌ و شكوه‌ انسانی‌ است‌ و به‌ صورت‌ یك‌ دانة‌ كوچك‌ خردل‌ در فروتنی‌ كاشته‌ می‌شود، "از همة‌ گیاهان‌ بزرگتر می‌گردد و شاخه‌هائی‌ بزرگ‌ می‌رویاند، بطوری‌ كه‌ پرندگان‌ آسمان‌ در سایة‌ آن‌ لانه‌ می‌كنند" (انجیل‌ امروز). 
  حضرت‌ پولس‌ در قرائت‌ دوم‌ از ما می‌خواهد كه‌ تا تحقق‌ كامل‌ این‌ ملكوت‌، در اطمینان‌ و توكّل‌ به‌ خدا و در عین‌ حال‌ با احساس‌ مسئولیت‌ در مقابل‌ رفتار خود كه‌ روزی‌ جوابگوی‌ آن‌ خواهیم‌ بود، زندگی‌ كنیم‌: "در ایمان‌ راه‌ می‌پیمائیم‌ نه‌ در دیدار. پس‌ سرشار از اطمینان‌ باشیم‌ و ترجیح‌ دهیم‌ كه‌ از بدن‌ غربت‌ كنیم‌ تا نزد خداوند بمانیم‌... سعی‌ كنیم‌ مورد پسند او واقع‌ گردیم‌، زیرا كه‌ باید همة‌ ما در مقابل‌ مسند داوری‌ مسیح‌ حاضر شویم‌...". 
 
 *    در مزمور امروز می‌خوانیم‌: "شخص‌ عادل‌ همچون‌ سرو آزاد لبنان‌ نمو خواهد كرد. آنان‌ كه‌ در خانة‌  خداوند كاشته‌ شده‌اند، در صحنهای‌ خدای‌ ما خواهند شكفت‌" (مزمور 92/12 - 13). از خداوند بخواهیم‌ كه‌ از طریق‌ عطیة‌ ایمان‌، همیشه‌ ما را به‌ سوی‌ امید ملكوتش‌ جذب‌ كند تا در امور این‌ جهان‌ فانی‌ غرِ نشویم‌، بلكه‌ به‌ راستی‌ در خانة‌ او كاشته‌ شویم‌ و در ملكوت‌ او به‌ اوج‌ شكوفائی‌  یعنی‌ به‌ حیات‌ جاویدان‌ نائل‌ گردیم‌. 
 *    با آگاهی‌ از این‌ واقعیت‌ كه‌ روزی‌ در مقابل‌ مسند داوری‌ مسیح‌ حاضر خواهیم‌ شد، چگونه‌ سعی می‌كنیم‌ مورد پسند خداوند واقع‌ گردیم‌ و اجازه‌ دهیم‌ كه‌ بذر ملكوت‌ او در قلب‌ ما نیز رشد نماید؟