در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


زمان بندی برنامه های امروز رادیو فارسی کاتولیک

سخن امروز پاپ

 

 

---


هر صبح، خدا  می آید تا ما را هر کجا که هستیم پیدا کند. او ما را به برخاستن از این دنیا، فرا می خواند. تا نگاه کنیم و پی ببریم که ما برای بهشت ساخته شده ایم.

 

پاپ فرانسیس

---

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

انتشارات فارسی کاتولیک

 

 


 

📚قرائت یکشنبه -۲۶ می ۲۰۲۴-۶  خرداد  ۱۴۰۳

 جشن‌ تثلیث اقدس‌ - سال‌2 

خدا اتحاد محبت‌ است‌ 
 
 قرائت‌ اول‌                                                      تثنیه 4/32-34و39-40 
 (بالا در آسمان و پائین برروی زمین یهوه خداست و دیگری نیست) 
 بخشی‌ از كتاب‌ تثنیه‌ 
  در آن ایام موسی قوم را مخاطب قرار داده گفت: 
"از ایام پیشین كه قبل از تو بوده است، از روزی كه خدا آدم را بر زمین آفرید و از یك كناره آسمان تا به كناره دیگر بپرس كه آیا چنین امر عظیمی اتفاق افتاده و یا شنیده شده است؟ آیا قومی هرگز صدای خدا را كه از میان آتش سخن گفته باشد، شنیده¬اند و زنده مانده¬اند، همچنانكه تو شنیدی؟ و آیا خدائی بوده است كه برود و قومی برای خود از میان قوم دیگر بگیرد، با تجربه¬ها و آیات و معجزات و جنگ و دست قوی و بازوی دراز شده و ترس¬های عظیم، طبق هرآنچه یهوه خدای شما، برای شما در مصر در نظر شما بعمل آورد؟ 
 اما امروز بدان و در دل خود نگاه¬دار كه بالا در آسمان و پائین بر روی زمین، یهوه خدا است و دیگری نیست. 
 پسر فرایض و دستورات او را كه من امروز به تو امر می¬فرمایم نگاه¬دار تا تو را و بعد از تو فرزندان تو را نیك¬بختی باشد و تا روزهای زندگی¬ات را بر زمینی كه خدایت یهوه به تو می¬دهد، تا به ابد طولانی گردانی." 
این است سخن خدا.              - خدا را سپاس‌ باد. 
 
 مزمور برگردان‌                                            مزمور 33/4-6،9،18-20و22 
 - خوشا بحال قومی كه از آن خداوند است. 
  كلام خداوند راست است 
  و همه كارهای او با امانت 
      او عدالت و راستی را دوست می¬دارد 
  زمین از رحمت خداوند سرشار است. 
- خوشا بحال قومی كه از آن خداوند است. 
  با كلام خداوند آسمان¬ها ساخته شد 
  و با نفخه دهان وی تمام لشكریان آن¬ها 
  زیرا او سخن می¬گوید و همه¬چیز به وجود می¬آید 
  امر می¬كند و همه¬چیز زنده می¬گردد. 
- خوشا بحال قومی كه از آن خداوند است. 
  اینك چشم خداوند بر كسانی است كه از او می¬ترسند 
  بر كسانی كه به رحمت او امید دارند 
  تا جان آنان را از مرگ نجات دهد 
  و در زمان قحطی آنان را زنده نگاه دارد. 
- خوشا بحال قومی كه از آن خداوند است. 
  جان ما در انتظار خداوند است 
  اوست یاور و سپر ما 
  باشد كه رحمت تو ای خداوند، بر ما قرار گیرد 
  بر ما كه امید خود را در تو نهاده¬ایم. 
- خوشا بحال قومی كه از آن خداوند است. 
 
 قرائت‌ دوم‌                 رومیان 8/14-17 
( روح فرزندخواندگی را دریافت كرده¬ایم كه توسط آن فریاد می¬زنیم: ابا، پدر) 
 بخشی‌ از رساله‌ پولس‌ رسول‌ به‌ رومیان 
  ای‌ برادران‌، تمام آنانی كه توسط روح خدا هدایت می¬شوند، فرزندان خدا هستند. از آن رو كه روح¬ بندگی را دریافت نكرده¬اید كه دچار ترس شوید، بلكه روح فرزندخواندگی را دریافت نموده¬اید كه توسط آن فریاد می¬زنیم: "ابا، پدر." همان روح با روح¬های ما شهادت می¬دهند كه ما فرزندان خدا هستیم. پس اگر فرزند هستیم، وارث نیز می¬باشیم، وارثان خدا و هم ارث با مسیح، اگر با مسیح متحمل رنج شویم تا به همراه او نیز جلال یابیم. 
 این‌ است‌ سخن‌ خدا.  - خدا را سپاس‌ باد. 
 
 سرود قبل‌ از انجیل          ر.ك‌. به‌ مكاشفه‌ 1/8 
 هللویا - فرو شكوهمندی‌ باد به‌ پدر و پسر و روح ‌القدس‌ 
 به‌ خدایی‌ كه‌ هست‌، بود و می‌آید. - هللویا. 
  
انجیل‌  متی 28/16-20 
 (همه امت¬ها را به نام پدر و پسر و روح¬القدس تعمید دهید) 
 بخشی‌ از انجیل‌ متی   - درود بر تو ای‌ خداوند. 
  در آن‌ هنگام‌ یازده شاگر به جلیل، به كوهی كه عیسی به ایشان فرموده بود، رفتند.  
 چون او را دیدند به روی در افتادند، لیكن برخی شك می¬كردند. عیسی جلو آمده خطاب به ایشان گفت: "تمام قدرت در آسمان و روی زمین به من داده شده پس بروید و همه امت¬ها را شاگر سازید و آنان را به نام پدر و پسر و روح¬القدس تعمید دهید و آنان را تعلیم دهید تا همه اموری را كه به شما فرمان داده¬ام، نگاه دارند. 
 و اینك من هر روز تا پایان جهان با شما هستم." 
 این‌ است‌ سخن‌ خداوند.   - ستایش‌ بر تو، ای‌ مسیح‌. 
 
تعمق 
  همانگونه‌ كه‌ در اقرار ایمان‌ می‌گوئیم‌، ما ایمان‌ داریم‌ به‌ خدای‌ یكتا، پدر قادر مطلق‌، آفریدگار آسمان‌ و زمین‌ و به‌ خداوند یكتا عیسای‌ مسیح‌، پسر یگانه‌ خدا و به‌ روح‌ القدس‌ كه‌ خداوند و بخشنده‌ حیات‌ است‌ كه‌ از پدر و پسر صادر می‌گردد. بدیهی‌ است‌ كه‌ پدر و پسر و روح‌ القدس‌ سه‌ خدا نمی‌باشند، بلكه‌ یك‌ خدا در سه‌ شخص‌ الهی‌ هستند كه‌ دارای‌ یك‌ ذات‌، یك‌ پرستش‌ و یك‌ جلال‌ می‌باشند.
 
سه‌ گانگی‌ مقدس‌ یك‌ راز بزرگ‌ ایمانی‌ است‌ و ما با فكر انسانی‌ و محدود خود قادر به‌ درك‌ كامل‌ آن‌ نیستیم‌، زیرا اگر این‌ راز در فهم‌ ما می‌گنجید، خدای‌ ما به‌ اندازه‌ فهم‌ ما و در نتیجه‌ محدود می‌بود. اما در انجیل‌ اشارات‌ مهم‌ و گویائی‌ به‌ این‌ راز بزرگ‌ شده‌ كه‌ برای‌ ایمان‌ ما كافی‌ است‌. مثلاً به‌ هنگام‌ مژده‌ تولد مسیح‌ به‌ مریم‌، فرشته‌ بی‌آنكه‌ نام‌ سه‌گانگی‌ مقدس‌ را ببرد، سه‌ شخص‌ آنرا به‌ وضوح‌ ذكر می‌كند: "روح‌القدس‌ بر تو خواهد آمد و قدرت‌ باری‌ تعالی‌ بر تو سایه‌ خواهد افكند. از این‌ رو آن‌ مولود، قدوس‌ و پسر خدا خوانده‌ خواهد شد" (لوقا 1/35). 
  به‌ هنگام‌ تعمید عیسی‌ نیز این‌ راز بگونه‌ای‌ خاص‌ مكشوف‌ می‌گردد: "عیسی‌ به‌ محض‌ اینكه‌ تعمید یافت‌ از آب‌ بیرون‌ آمد و اینك‌ آسمان‌ بر وی‌ گشوده‌ شد و او روح‌ خدا را دید كه‌ همچون‌ كبوتری‌ نزول‌ كرده‌، بر او می‌آید. و صدائی‌ از آسمان‌ گفت‌: این‌ است‌ پسر محبوب‌ من‌ كه‌ از او خوشنودم‌" (متی‌ 3/16 - 17). 
  علاوه‌ بر اشارات‌ بسیاری‌ كه‌ خود عیسی‌ بخصوص‌ در سخنان‌ پس‌ از شام‌ آخر خود به‌ این‌ راز می‌نماید، درست‌ قبل‌ از صعود خود به‌ رسولانش‌ می‌گوید: "بروید و همه‌ امتها را شاگرد سازید و آنان‌ را به‌ نام‌ پدر و پسر و روح‌ القدس‌ تعمید دهید" (متی‌ 28/19). 
  اما آنچه‌ كه‌ دانستن‌ آن‌ در مورد راز خدا مهم‌ است‌ دانستن‌ عبارات‌ پیچیده‌ علم‌ الهیات‌ یا فلسفه‌ نیست‌، بلكه‌ این‌ است‌ كه‌ خدای‌ ما محبت‌ است‌. او خدائی‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها ما را با اعمال‌ عظیم‌ خود نجات‌ می‌بخشد و با فرمانهای‌ حیات‌ بخشش‌ هدایت‌ می‌كند (قرائت‌ اول‌)، بلكه‌ روح‌ فرزند خواندگی‌ را به‌ ما عطا می‌كند كه‌ توسط‌ آن‌ فریاد می‌زنیم‌: "ابا، پدر" و اینچنین‌ وارثان‌ خدا و هم‌ ارث‌ با مسیح‌ می‌گردیم‌ (ر. ك‌. به‌ قرائت‌ دوم‌). 
 *  چگونه‌ سعی‌ می‌كنم‌ در شناخت‌ راز خدا رشد كنم‌ و رابطه‌ دوستی‌ عمیق‌ تری‌ با این‌ خدای‌  راستین‌ كه‌ نه‌ یك‌ موجود منزوی‌ بلكه‌ یك‌ اتحاد محبت‌ است‌، برقرار نمایم‌؟ 
 *  آیا ایمان‌ دارم‌ كه‌ توسط‌ راز تعمید به‌ شراكت‌ در راز بزرگ‌ سه‌گانگی‌ مقدس‌ دعوت‌ شده‌ام‌؟  چگونه‌ سعی‌ می‌كنم‌ با وفاداری‌ به‌ رسالت‌ مسیحی‌ خود در "فیض‌ خداوند عیسای‌ مسیح‌، محبت‌ خدا وخدا و اتحاد روح‌ القدس‌ " (ر.ك‌. به‌ دوم‌ قرنتیان‌ 13/13) باقی‌ بمانم‌ تا روزی‌ كه‌ در بهشت‌ به‌  حد مال‌ به‌ آن‌ نائل‌ گردم‌؟