در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

 

خواننده گرامی 

 

این سایت زیر نظر دایره اسقفی کلیسای آناتولی در ترکیه برای شناسائی مسیحیت و اعتقادات کلیسای کاتولیک به شما عزیزان فارسی زبان آماده گشته است.  
امیدواریم با شناخت خداوند و سروران عیسی مسیح فیض او زندگی شما را منور ساخته به شما حیات جاودان عطا فرماید.

 

 

تلگرام ما: https://t.me/farsicatholic

اینستاگرام ما: https://www.instagram.com/farsicatholic