در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


همه دسته بندی ها


 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام الف : چرا مریم مقدس را باید دوست داشت و به او احترام گذاشت ؟ ( برای این که مریم ستاره امید ماست . و کسی بود که درهای دنیای ما رو به سمت خوشبختی باز کرد ؟ )

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

الف : ویژگی ممتاز عیسی چیست ؛ ؟ آیا این نبود که اون خدا رو آورد ؛ منظورمون رفتارهای خدا با انسان رو ( رابطه ای که باهاش برقرار میکنه ) ؛ ؟ و اینکه خدا میخواد علارقم گناهی که انسان کرد بازهم باهاش تو رابطه باشه ؛؟ و هم چنین انسان هم رابطه خوبی با خدا داشته باشه ؛! به وسیله عیسی ؛! ب :و چرا عیسی رنج کشید ؛ ؟ در حالی که میدونست چه سرنوشتی در انتظارشه ؛؟ آیا این نشانه ایمان نیست ؛؟ در میان مکان دردناک خودشو امن به دست خدا سپرد ؛!؟ پ : و وقف برای مریم به چه معناست ؟ آیا این هست که با فهمیدن به قلب پاک مریم و مطیع بودن در برابر اراده خدا این گفته که میگه : اراده تو انجام بشه ؛ صورت گرفته ؛ وقتی که ما هم همین رو انجام بدیم ؛؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

من چگونه میتوانم عضو یک کلیسای کاتولیک شوم؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما خادمین خداوند ابتدا از شما عزیزان خداوند سپاسگذارم در سوال قبلی در ابتدا منظورم تمامیت حیات پدر در پسر عزیزش است و این اصول تثلیث است که در همه به وسیله روح القدس شهادت می دهد، شما درست گفتین که ذات الهی و ذات انسانی یشوعا مسیح یکی است و آن هم به علت مجسم شدن مسیح، همان خالق جهان است، در مورد دخیل بودن مریم در ذات الهی یشوعا، در انجیل یوحنا، مسیح خداوند نصب نامه ندارد و عزلی و ابدی است بنام پسر خدا در انجیل یوحنا که از ابتدا لوگوس بود و لوگوس با خدا و خود خدا بود و جهان به واسطه او آفریده شد ( انجیل یوحنا باب ۱ آیه ۱ الی ۳) و نامی از مریم نیست و کلام خدا، بعد از شهادت یهیی اینطور توصیف می کند او که از آسمان آمده است بالاتر از همه است و آنکه زمینی است از چیزهای زمینی سخن می گوید اما او که از آسمان است برتر از همه است، او بر آنچه دیده و شنیده شهادت می دهد و هیچ کس نمی پذیرد و پدر مهر تایید بر وی زده( انجیل یوحنا باب ۳ آیه ۳۱ الی ۳۴) با این اوصاف یشوعا توسط روح القدس و تجربه در روح القدس و خواندن کلام، رشد نموده و در حکمت و قامت به عنوان پسر انسان یا همان کوبنده سر مار رشد کرده، اما رشد و پری او که پر از فیض و راستیست به مریم و تربیت مریم و زاییدن مریم ارتباطی ندارد، در ذات انسانی، پسر انسان از مریم باکره و نصب نامه داود و ناتان می باشد. یشوعا ذات انسانی و الهیش یکی می باشد اما کالبد انسانیش را بدون گرفتن حیات الهی از مریم بوده و فقط گوشت و استخوان از مریم نوجوان گرفته که خالق گوشت و استخوان یشوعا در مریم هم خداست، اگر شما بگویید روح القدس مادر الهی مسیح است، درست است، اما مریم انسان است و تابع روح القدس و همچنین محتاج به نجات الهی می باشد و مریم تنها از چیزهای زمینی می داند و هیچ راهنمایی الهی و آسمانی در کودکی به مسیح ننموده، حتی مسیح در ۱۲ سالگی به اراده پدر آسمانی در معبد مانده، تعلیم داد که والدینش خبر نداشتند و فرمود در خانه پدرم باشم و مریم و یوسف منظورش را نفهمیدند( انجیل لوقا باب ۲ آیه ۴۱ الی ۵۰) حتی در عروسی قانا، مسیح به مریم فرمود مرا با تو چه کار است ای زن، ساعت من نرسیده، منظور یشوعا این بود که من تابع دستور پدر آسمانی هستم و تابع تو نیستم و از پدرم مشورت می گیرم و باید بسنجم آیا اراده پدر هست این کار را انجام دهم؟، حتی زمان مصلوب شدنش به اراده پدر بود و علت اینکه مریم به خدمتکاران عروسی گفت هر کاری به شما می گوید بکنید، یعنی من کاره ای نیستم، هر چیزی می خواهید به عیسی بگویید و عیسی هر کاری به شما می گوید انجام دهید( انجیل یوحنا باب ۲ آیه ۱ الی ۵) حتی بعد از قیام مسیح، مریم مجدلیه خواست او را بگیرد و مسیح فرمود، بر من میاویز و مرا کنترل نکن، اول می بایست اراده پدر را بجا آورم و به نزد پدر بروم و تو فقط به شاگردانم بگو که من از مردگان قیام نموده و به نزد پدر می روم( انجیل یوحنا باب ۲۰ آیه ۱۴ الی ۱۸)این شواهد نشان می دهد که مسیح به عنوان پسر خدا، از کودکی تابع پدر بوده که روح قدوس خدا، به عنوان شاهد و معلم مسیح و آماده کننده مسیح به عنوان پسر انسان و رسیدن به پری فیض و راستی خدا می باشد که برای شروع اراده پدر پس از تعمید توسط یحیی، پدر، پسر را جلال داده و از محبتش به پسر می فرماید و روح القدس برای شهادت، مسیح را به بیابان می برد، پس مسیح از شیر مریم برای رشد گوشت و استخوانش نوشید نه رشد الهی، که خالق این شیر خداست و الوهیت مسیح، اختیاریست که پدر به خاطر خشنودیش از پسر عزیزش به او داده و به شیر مریم ارتباطی ندارد( کولسیان باب یک آیه ۱۹ و ۲۰) در مورد شفاعت، ما زنده هستیم و قادر به شفاعت هم هستیم، تا زمانی که در این جهان در کلیسا زنده هستیم، تا نور و نمک جهان بوده و اراده پدر عزیز آسمانی را روی زمین انجام دهیم،آن هم به خاطر اختیاریست که مسیح به ایمانداران کلیسا برای انجام ملکوت آسمان روی زمین داده و زمانی که ما از این جهان برویم به فردوس می رویم و دیگر ماموریتی در این جهان نداریم و قدرت شفاعت نداریم، روح قدوس خدا عطایا را بر حسب اراده پدر به اشخاص جدید عطا می کند و آنها که در مسیح آرامش یافته اند به انتخاب خداوند برای سلطنت هزاره خداوند گزینش می گردند. ما در آسمان کلیسا نداریم، زیرا در آسمان به وسیله پدر عزیز و مسیح که دست راستش هست ملکوت اجرا می شود و نیازی به شفاعت نیست، زیرا آنجا ملکوت به دست تخت نشین و بره می باشد که طومار تاریخ تا ابد در دستانش است نه فوت شدگان( مکاشفه باب ۵) در مورد کلیسا قرنطس شما درست فرمودین و پولس به همین دلیل آنها را کودک شیر خوار خواند( اول قرنطیان باب ۲ آیه ۱ و۲ )و در باب ۱۱ آیه ۱۶ پولس به حداقل پوشش اشاره و می فرماید که در کلیساهای خدا، غیر از این رسم دیگری نیست) در مورد خدمت زنان، اسامی زیادی در رساله های پولس می باشد، اما نوع خدمت آنها مشخص نشده و من نگفتم زنها نمی توانند خدمت کنند، اما زنها حق تعلیم ندارند اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۱۲ و باب ۳ آیه ۲ به تعلیم ندادن زن اشاره دارد و اینکه مردها که به خدمت تعلیم هستند تنها شوهر وفادار یک زن هستند و موضوع عدم تعلیم زنان به بی نظمی کلیسا قرنطس ارتباطی نداشته و مرتبط با وظایف رهبران کلیساها می باشد و در رساله تیتوس باب ۲ آیه ۳ و ۴، تنها زنان سالخورده اجازه تعلیم زنان جوانتر که تسلیم بودن از شوهر و خدمت به خانواده هست بیاموزند خداوند به شما برکت و سلامتی دهد، اما وقتی خداوند ما به زودی بازگردد چه خواهد گفت، الحال که جهان آلوده و زنجیرهای ابلیس باز است، خداوند به همه ما کنیزانش فروتنی در خود که راه صلیب است عطا فرماید و قوت عطا فرماید که مطابق کلامش در امانت در کنار هم بایستیم و چشم به آسمان منتظر آمدنش باشیم آمین ای خداوند ما و ای خدای ما

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام چرا یحیی به نبوت عیسی شک داشت در ابتدا

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما خادمین خداوند، من کوچکترین برادر شما هستم و به تثلیث که حضور خدای واحد ما یعنی خدای پدر ما فوق همه و از طریق عیسی مسح شده ناصری مولود شده، خود را در کمال حیاتش به ما آشکار ساخته و به وسیله روح قدوسش در همه ما شهادت تجارب شناخت پدر به وسیله پسر را دارد ایمان دارم. اما مریم را تنها مادر جسمانی خداوند می دانم و مریم را نمی توانم مادر الهی خداوند بپذیرم و شفاعت مقدسین هم نمی توانم بپذیرم، زیرا یک کاهن اعظم داریم یعنی خداوند ما در رتبه ملک صدق و همه ما جزئی از او هستیم و به حیات او، ما حیات داریم، پس شفاعت مقدسین که در فردوس هستند، یعنی خود مسیح و پس در دعا برای جلال خدا، نام مسیح را میبرم یعنی به حیات تمام آفرینش و کائنات شهادت داده ام، از طرفی ایمان دارم که زنها باید نشان اقتدار بر سر داشته باشند و تعلیم ندهند و تمام جلال وجودشان را به شوهرشان بدهند و مانند لوسیفر تجارت نکنند، آیا می توانم در این کلیسا مشارکت کنم و یا چه کلیسایی چنین الهیاتی دارند؟ برکت خداوند با شما باد آمین

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و عرض ادب. میخواستم بپرسم آیا نظریه فرگشت و انتخاب طبیعی داروین برخلاف آموزه های کلیساست؟ و همینطور نظر کلیسا درباره این نظریه و مطالب مربوط به حیات اولیه و زیست شناسی چیست؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام چرا وقتی که خدا انسان را در باغ عدن یا همون بهشت آفرید آنها گناه کردند در حالی که از روح خود به آنان داد ، چون کسی که روح خدا رو داره ، حیات و چاودانگی رو داره ؟ آیا میشه این طور برداشت کرد که خدا در حالی که انسان را پاک آفرید به اون قدرت انتخاب داد نه محدودیت

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

با عرض و سلام و درود بسیار بر شما فرزندان خداوند. سوالی که امروز بسیار مد نظرم بود تا از شما گرامیان بپرسم، مبحثی در کتاب تورات، سفر تثنیه است. در باب 20 آیات 14 تا 20. خداوند فرمود که به تمامی قوم هایی که بر ضد تو جنگ میکنند، و کسانی که قلعه های خود را تسلیم تو نمی کنند وارد شو و همه آن ها را از بین ببر. (البته من برای کوتاه شدن کلام خلاصه اش کردم.) چیزی که عجیب هست اینه که ما در عهد جدید چیزی جز نیکی و عشق ورزیدن از پسر خدا یاد نگرفتیم، پس چگونه این آیات مصداق هایی بر خشونت های رعب برانگیز می شوند؟ در حالی که طبق کلام خدا، ذره ای از تورات و شریعت تا به ابد جا به جا نمی شود. چگونه می شود این چنین درگیری های شدید تعبیر کرد؟ و آیا واقعا موسی (یا بنی اسرائیل) همچین کاری کردند با توجه به این حکم که مورد تایید خداوند هم باشد؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام چگونه میتوان همسر مناسبی را انتخاب کرد ؟ ایا فردی که با معیار و باورمان مشترک باشد و در انتخاب به گزینه احساسات (نه ) بلکه به همون نکته بالا یعنی معیار و باورمان توچه کنی کافیست ؟ ودر صورتی که احساسات تو این موضوع چلوتر شد چکار کنیم که این موضوع رو به شیوه بهتری مدیریت کنیم ؟ و احساسات کمتر تو این موضوع مد توچه باشه ؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

با درود. آیا شواهد عینی در رابطه با جهان پس از مرگ وجود دارد؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام. در کتاب مقدس پیدایش هستی در شش روز و موجوات زنده بخصوص انسان به صورتی هبوطی و مجزا از یک دیگر عنوان شده حال با وجود مدارک و اسناد علمی درباره اثبات نظریه فرگشت (تکامل داروین) بویژه با پیشرفت علم ژنتیک و سنگواره ها ، اثبات روند اهسته حیات طی چند میلیون سال بکمک علوم تجربی و سایر شواهد چطور می توانیم به گفته های کتاب مقدس در مورد پیدایش اعتماد کنیم؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

با درود. اگر خداوند از آینده با خبر است و آنچه را که صلاح است انجام می دهد پس دعا کردن چه فایده ای دارد؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود در بخش آفرینش کتاب مقدس چند ابهام وجود داره.مثلا اینکه شیطان که شریره چگونه میتونه از خدایی که محبت و کمال خالصه خلق شه.البته میدونم که در نخست شیطان یا همون لوسیفر یا هر چیز دیگه ای از فرشتگان مقرب بوده. ولی مگر خدا از قبل و بعد .از عزل تا ابد اگاهی بی نهایت نداره؟ او که به اینده همه اگاهه چه لزومی داشت ادمو حوا را ازمایش کنه ؟ ایا خدا نمیدانست شیطان و آدم چه راهیو انتخاب میکنند؟ دومین سوال درباره خشونت عجیب خدا در عهد عتیقه. در قسمتهایی امر به سنگسار سوزاندن و قتل ادم انسانها داده. حتی گفته به حیوانات و کودکان و زنان هم رحم نشه. چطور چنین چیزی با روح محبت خدا سازگاه؟ و سوال اخر اختلاف در وقایع درج شده ی اناجیله. چرا برخی از رویدادها مثلا در انجیل یوحنا با لوقا فرق داره؟ مگر حواریون همگی نزد عیسی نبودند؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید.

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود عید حنوکا به چه معناست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ودرود آیا منظور از محبت کردن که عیسی بسیار از ان سخن میگفت منظور همان انچام احکام خداوند و دستورات الهی بود و فرمان هایی که خداوند به موسی داد در نگاه مسیحیت چه مفهومی دارد

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و دورود عید حصاد به چه معناست و ایا با پنطکیاست وجه مشترکی دارند

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و دورود عمانوعیل به چه معناست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود آیا قانون باید و نباید که شریعت بیان و تعریف ان است در تکالیف شرعی هم مطرح شده مثلا در نماز خواندن یا روزه یا زکات

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

این سخنان عیسی مفهومش چیست به چه موضوع تاریخی اشاره دارد هفت انتقاد عیسی عبارتند ۴- آنها قانون را تدریس می‌کنند ولیکن مهمترین قسمتهای آن را انجام نمی‌دهند - عدالت، محبت و ایمان به خدا. آنها به جزئیات قانون مانند ادویه آن اهمیت می‌دهند ولیکن گوشت اصلی آن را بی اهمیت می‌شمارند (متی ۲۳:۲۳–۲۴).