در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و دورود عمانوعیل به چه معناست  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام و دورود عمانوعیل به چه معناست

درود بر شما

به معنای خدا با ما.

اشعیا  ۷:  ۱۴ «بنابراین‌ خود خداوند به‌ شما آیتی‌ خواهد داد: اینک‌ باکره‌ حامله‌ شده‌، پسری‌ خواهد زایید و نام‌ او را عمّانوئیل‌ خواهد خواند.»

 متی  ۱:  ۲۳ «که اینک، باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است، خدا با ما.»

 

با این دو آیه کاملا واضح است خدا در مسیح با ما و در بین ما هست.

طبق وعده ای که خدا از طریق اشعیا نبی در حدود ۵۰۰ ق م داد ، عمانوئیل از طریق باکره ای جسم گرفت و به میان ما آمد.

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!