در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


مریم مقدس - مادر خداوند


  فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما خادمین خداوند ابتدا از شما عزیزان خداوند سپاسگذارم در سوال قبلی در ابتدا منظورم تمامیت حیات پدر در پسر عزیزش است و این اصول تثلیث است که در همه به وسیله روح القدس شهادت می دهد، شما درست گفتین که ذات الهی و ذات انسانی یشوعا مسیح یکی است و آن هم به علت مجسم شدن مسیح، همان خالق جهان است، در مورد دخیل بودن مریم در ذات الهی یشوعا، در انجیل یوحنا، مسیح خداوند نصب نامه ندارد و عزلی و ابدی است بنام پسر خدا در انجیل یوحنا که از ابتدا لوگوس بود و لوگوس با خدا و خود خدا بود و جهان به واسطه او آفریده شد ( انجیل یوحنا باب ۱ آیه ۱ الی ۳) و نامی از مریم نیست و کلام خدا، بعد از شهادت یهیی اینطور توصیف می کند او که از آسمان آمده است بالاتر از همه است و آنکه زمینی است از چیزهای زمینی سخن می گوید اما او که از آسمان است برتر از همه است، او بر آنچه دیده و شنیده شهادت می دهد و هیچ کس نمی پذیرد و پدر مهر تایید بر وی زده( انجیل یوحنا باب ۳ آیه ۳۱ الی ۳۴) با این اوصاف یشوعا توسط روح القدس و تجربه در روح القدس و خواندن کلام، رشد نموده و در حکمت و قامت به عنوان پسر انسان یا همان کوبنده سر مار رشد کرده، اما رشد و پری او که پر از فیض و راستیست به مریم و تربیت مریم و زاییدن مریم ارتباطی ندارد، در ذات انسانی، پسر انسان از مریم باکره و نصب نامه داود و ناتان می باشد. یشوعا ذات انسانی و الهیش یکی می باشد اما کالبد انسانیش را بدون گرفتن حیات الهی از مریم بوده و فقط گوشت و استخوان از مریم نوجوان گرفته که خالق گوشت و استخوان یشوعا در مریم هم خداست، اگر شما بگویید روح القدس مادر الهی مسیح است، درست است، اما مریم انسان است و تابع روح القدس و همچنین محتاج به نجات الهی می باشد و مریم تنها از چیزهای زمینی می داند و هیچ راهنمایی الهی و آسمانی در کودکی به مسیح ننموده، حتی مسیح در ۱۲ سالگی به اراده پدر آسمانی در معبد مانده، تعلیم داد که والدینش خبر نداشتند و فرمود در خانه پدرم باشم و مریم و یوسف منظورش را نفهمیدند( انجیل لوقا باب ۲ آیه ۴۱ الی ۵۰) حتی در عروسی قانا، مسیح به مریم فرمود مرا با تو چه کار است ای زن، ساعت من نرسیده، منظور یشوعا این بود که من تابع دستور پدر آسمانی هستم و تابع تو نیستم و از پدرم مشورت می گیرم و باید بسنجم آیا اراده پدر هست این کار را انجام دهم؟، حتی زمان مصلوب شدنش به اراده پدر بود و علت اینکه مریم به خدمتکاران عروسی گفت هر کاری به شما می گوید بکنید، یعنی من کاره ای نیستم، هر چیزی می خواهید به عیسی بگویید و عیسی هر کاری به شما می گوید انجام دهید( انجیل یوحنا باب ۲ آیه ۱ الی ۵) حتی بعد از قیام مسیح، مریم مجدلیه خواست او را بگیرد و مسیح فرمود، بر من میاویز و مرا کنترل نکن، اول می بایست اراده پدر را بجا آورم و به نزد پدر بروم و تو فقط به شاگردانم بگو که من از مردگان قیام نموده و به نزد پدر می روم( انجیل یوحنا باب ۲۰ آیه ۱۴ الی ۱۸)این شواهد نشان می دهد که مسیح به عنوان پسر خدا، از کودکی تابع پدر بوده که روح قدوس خدا، به عنوان شاهد و معلم مسیح و آماده کننده مسیح به عنوان پسر انسان و رسیدن به پری فیض و راستی خدا می باشد که برای شروع اراده پدر پس از تعمید توسط یحیی، پدر، پسر را جلال داده و از محبتش به پسر می فرماید و روح القدس برای شهادت، مسیح را به بیابان می برد، پس مسیح از شیر مریم برای رشد گوشت و استخوانش نوشید نه رشد الهی، که خالق این شیر خداست و الوهیت مسیح، اختیاریست که پدر به خاطر خشنودیش از پسر عزیزش به او داده و به شیر مریم ارتباطی ندارد( کولسیان باب یک آیه ۱۹ و ۲۰) در مورد شفاعت، ما زنده هستیم و قادر به شفاعت هم هستیم، تا زمانی که در این جهان در کلیسا زنده هستیم، تا نور و نمک جهان بوده و اراده پدر عزیز آسمانی را روی زمین انجام دهیم،آن هم به خاطر اختیاریست که مسیح به ایمانداران کلیسا برای انجام ملکوت آسمان روی زمین داده و زمانی که ما از این جهان برویم به فردوس می رویم و دیگر ماموریتی در این جهان نداریم و قدرت شفاعت نداریم، روح قدوس خدا عطایا را بر حسب اراده پدر به اشخاص جدید عطا می کند و آنها که در مسیح آرامش یافته اند به انتخاب خداوند برای سلطنت هزاره خداوند گزینش می گردند. ما در آسمان کلیسا نداریم، زیرا در آسمان به وسیله پدر عزیز و مسیح که دست راستش هست ملکوت اجرا می شود و نیازی به شفاعت نیست، زیرا آنجا ملکوت به دست تخت نشین و بره می باشد که طومار تاریخ تا ابد در دستانش است نه فوت شدگان( مکاشفه باب ۵) در مورد کلیسا قرنطس شما درست فرمودین و پولس به همین دلیل آنها را کودک شیر خوار خواند( اول قرنطیان باب ۲ آیه ۱ و۲ )و در باب ۱۱ آیه ۱۶ پولس به حداقل پوشش اشاره و می فرماید که در کلیساهای خدا، غیر از این رسم دیگری نیست) در مورد خدمت زنان، اسامی زیادی در رساله های پولس می باشد، اما نوع خدمت آنها مشخص نشده و من نگفتم زنها نمی توانند خدمت کنند، اما زنها حق تعلیم ندارند اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۱۲ و باب ۳ آیه ۲ به تعلیم ندادن زن اشاره دارد و اینکه مردها که به خدمت تعلیم هستند تنها شوهر وفادار یک زن هستند و موضوع عدم تعلیم زنان به بی نظمی کلیسا قرنطس ارتباطی نداشته و مرتبط با وظایف رهبران کلیساها می باشد و در رساله تیتوس باب ۲ آیه ۳ و ۴، تنها زنان سالخورده اجازه تعلیم زنان جوانتر که تسلیم بودن از شوهر و خدمت به خانواده هست بیاموزند خداوند به شما برکت و سلامتی دهد، اما وقتی خداوند ما به زودی بازگردد چه خواهد گفت، الحال که جهان آلوده و زنجیرهای ابلیس باز است، خداوند به همه ما کنیزانش فروتنی در خود که راه صلیب است عطا فرماید و قوت عطا فرماید که مطابق کلامش در امانت در کنار هم بایستیم و چشم به آسمان منتظر آمدنش باشیم آمین ای خداوند ما و ای خدای ما

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما خادمین خداوند، من کوچکترین برادر شما هستم و به تثلیث که حضور خدای واحد ما یعنی خدای پدر ما فوق همه و از طریق عیسی مسح شده ناصری مولود شده، خود را در کمال حیاتش به ما آشکار ساخته و به وسیله روح قدوسش در همه ما شهادت تجارب شناخت پدر به وسیله پسر را دارد ایمان دارم. اما مریم را تنها مادر جسمانی خداوند می دانم و مریم را نمی توانم مادر الهی خداوند بپذیرم و شفاعت مقدسین هم نمی توانم بپذیرم، زیرا یک کاهن اعظم داریم یعنی خداوند ما در رتبه ملک صدق و همه ما جزئی از او هستیم و به حیات او، ما حیات داریم، پس شفاعت مقدسین که در فردوس هستند، یعنی خود مسیح و پس در دعا برای جلال خدا، نام مسیح را میبرم یعنی به حیات تمام آفرینش و کائنات شهادت داده ام، از طرفی ایمان دارم که زنها باید نشان اقتدار بر سر داشته باشند و تعلیم ندهند و تمام جلال وجودشان را به شوهرشان بدهند و مانند لوسیفر تجارت نکنند، آیا می توانم در این کلیسا مشارکت کنم و یا چه کلیسایی چنین الهیاتی دارند؟ برکت خداوند با شما باد آمین

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

باعرض سلام خدمت عزیزان خداوندم عیسی مسیح ؛ من از فرقه پروتستان هستم اما ایمان دارم تمام ما که به خداوند تثلیث معتقدیم وباور داریم ، در مقابل خدا از حق یکسانی برخورداریم ؛؛ چه پروتستان ، چه کاتولیک ویا ارتودوکس ... سوالی که دارم در مورد حضرت مریم هستش و علت پرستش اون حضرت رو خواستم بدونم ؛ آیا جز این هستش که این بانوی محترم تنها مادر زمینی و جسمانیه عیسی هستش و آیا جز این هستش که این بانو تنها به انتخاب خدا بود که مسئولیت این امر مهم رو به عهده داشتند ؟