در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما خادمین خداوند، من کوچکترین برادر شما هستم و به تثلیث که حضور خدای واحد ما یعنی خدای پدر ما فوق همه و از طریق عیسی مسح شده ناصری مولود شده، خود را در کمال حیاتش به ما آشکار ساخته و به وسیله روح قدوسش در همه ما شهادت تجارب شناخت پدر به وسیله پسر را دارد ایمان دارم. اما مریم را تنها مادر جسمانی خداوند می دانم و مریم را نمی توانم مادر الهی خداوند بپذیرم و شفاعت مقدسین هم نمی توانم بپذیرم، زیرا یک کاهن اعظم داریم یعنی خداوند ما در رتبه ملک صدق و همه ما جزئی از او هستیم و به حیات او، ما حیات داریم، پس شفاعت مقدسین که در فردوس هستند، یعنی خود مسیح و پس در دعا برای جلال خدا، نام مسیح را میبرم یعنی به حیات تمام آفرینش و کائنات شهادت داده ام، از طرفی ایمان دارم که زنها باید نشان اقتدار بر سر داشته باشند و تعلیم ندهند و تمام جلال وجودشان را به شوهرشان بدهند و مانند لوسیفر تجارت نکنند، آیا می توانم در این کلیسا مشارکت کنم و یا چه کلیسایی چنین الهیاتی دارند؟ برکت خداوند با شما باد آمین  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

درود بر شما خادمین خداوند، من کوچکترین برادر شما هستم و به تثلیث که حضور خدای واحد ما یعنی خدای پدر ما فوق همه و از طریق عیسی مسح شده ناصری مولود شده، خود را در کمال حیاتش به ما آشکار ساخته و به وسیله روح قدوسش در همه ما شهادت تجارب شناخت پدر به وسیله پسر را دارد ایمان دارم. اما مریم را تنها مادر جسمانی خداوند می دانم و مریم را نمی توانم مادر الهی خداوند بپذیرم و شفاعت مقدسین هم نمی توانم بپذیرم، زیرا یک کاهن اعظم داریم یعنی خداوند ما در رتبه ملک صدق و همه ما جزئی از او هستیم و به حیات او، ما حیات داریم، پس شفاعت مقدسین که در فردوس هستند، یعنی خود مسیح و پس در دعا برای جلال خدا، نام مسیح را میبرم یعنی به حیات تمام آفرینش و کائنات شهادت داده ام، از طرفی ایمان دارم که زنها باید نشان اقتدار بر سر داشته باشند و تعلیم ندهند و تمام جلال وجودشان را به شوهرشان بدهند و مانند لوسیفر تجارت نکنند، آیا می توانم در این کلیسا مشارکت کنم و یا چه کلیسایی چنین الهیاتی دارند؟ برکت خداوند با شما باد آمین

درود بر شما

 

شما همزمان چند مساله مطرح کردید:

نکته نخست: متوجه نشدم!  قسمت اول در ارتباط با تثلیث خیلی پیچیده گفتین و دارای خطای الهیاتی هست... در مورد عیسا احتمالا منظورتان پسر مولود شده خدا بوده.

به قول پولس رسول ما تنها زمانی که از این دنیا رخت میبندیم و او را روبه رو میبنیم آنوقت میتوانیم به شکل کامل خدا را بشناسیم. پس در کمال خدا را نشناخته ایم!! 

 

اینکه نمی توانید مریم را مادر همه شخصیت یشوعا مسیح بدانید و تنها مادر جسمانی او میدانید شما دارای اعتقاد نستوری هستید که در شورای کالسدون و شورای پنجم جهانی بطور کل رد شد. جهت مطالعه میتوانید کتابهای مربوط به این دو موضوع را مطالعه کنید. یکسری از کلیساهای پروتستان و همچنین کلیسای شرق آشور و سایر کلیساهای نستوری، به این باور هستند.

اما ما باور داریم که مریم مادر همه شخصیت یشوعا مسیح است. شخصیت یشوعا یکی بیشتر نیست و دارای دو ذات است یعنی هم انسانی هم الهی.

شما دو شخصیت مسیح را از هم جدا کردید و انگار شخص دوم تثلیث دارای دو شخص مجزا است!! مسیح تنها یک شخصیت دارد و مریم مادر این شخصیت است.

پس اگر ذات خدا در رحم مریم تن گرفت و نه ماه از خون مریم نوشید و تغذیه کرد و بعد از تولد از شیر او نوشید و در طول زندگی از او اطاعت کرد(لوقا ۲: ۵۱)، و اگر مسیح او را مادر خود میدانست،  شما نمیتوانید بگویید مریم مادر این دو ذات الهی و انسانی نبوده. 

از نظر ما این موضوع بدعت است. میتوانید دلایل آنرا در کتابهای مرتبط بخوانید.

درباره موضوع شفاعت:

ما شفیع اعظم داریم که یشوعا مسیح است. او به ما نیز قدرت داده تا در نام او، شفیعان باشیم.

اول یوحنا ۲: ۱

«  فرزندانم، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا.»

حتی روح القدس نیز در اراده خدا برای ما شفاعت میکند... 

رومیان ۸: ۲۶- ۲۷

« و روح نیز در ضعف ما به یاری‌مان می‌آید، زیرا نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا روح با ناله‌هایی بیان‌ناشدنی، برای ما شفاعت می‌کند.
 و او که کاوشگر دلهاست، فکر روح را می‌داند، زیرا روح مطابق با ارادۀ خدا برای مقدّسان شفاعت می‌کند.»
 
اول تیموتائوس ۲ :‌۱
«  بنابراین، پیش از هر چیز، سفارش می‌کنم که مومنان درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزاری‌ها را برای همۀ مردم به‌جا آورند»
 

مگر شما برای دیگران دعا نمی کنید؟

مگر دیگران برای شما دعا نمیکنند؟ این اگر شفاعت نیست پس چیست؟

ما تمام شفاعت هایی که برای دیگران انجام میدهیم در نام مسیح انجام میدهیم.

اگر ما اجازه داریم برای هم شفاعت و دعا و استغاثه کنیم پس چطور کسانی که در کلیسای آسمانی هستند نمیتوانند برای ما شفاعت کنند؟

مگر خدا ، خدای زندگان نیست؟ مگه همه در نزد وی زنده نیستند؟؟؟ (متی ۲۲: ۳۲ و مرقس ۱۲: ۲۷ و لوقا ۲۰ :‌۳۸)

اگر زنده هستند پس میتوانند دعا کنند. همانطور که دو نفر از آنها یعنی الیاس و موسی بر کوه با یشوعا ملاقات کردند. (متی ۱۷: ۱-۱۳)

 

در مورد زنها:

شما خیلی تحت الفظی رساله پولس رسول را مطالعه کردید. ابتدا باید منظور پولس رسول را به خوبی درک کرد . در تفسیر کتاب مقدس سه تفسیر داریم. یکی از آنها این متون در دوره ما چه کاربردی دارد؟ دومی تفسیر کلیسا از این متون چیست ؟ سومی که باید به آن دقت کرد منظور نویسنده و شرایط آن زمان هست.

پس مورد سوم از قلم افتاده. این نامه به شهر قرنتس فرستاده شده بود که بسیار شهر شلوغی بود و بت پرستان زیادی به مسیح ایمان آورده بودند و زنهایی که در این شهر در کلیسا حضور داشتند حرف شنوی نداشتند و خود میخواستند تعلیم بدهند. و این وضعیت به هم ریخته باعث شد پولس در آن مکان این وضعیت را قدغن کند.

رسولان همه از بین مردها انتخاب شدند. چون باید وظیفه کاهنی انجام میدادند. و در عهد قدیم همه ۱۲ قبیله بنی اسرائیل از پسران یعقوب شکل گرفته بودند و تمام کاهنان از میان مردها انتخاب می شدند. بنابراین در عهد جدید قوم جدید خدا از ۱۲ رسول شکل گرفتند و به آنها خدمت کاهنی داده شد . 

اما این  رسولان هستند که میتوانند تعیین کنند چه کسی باید تعلیم بدهد و چه کسی نباید تعلیم دهد.

در تاریخ کلیسا از قرون اولیه تا کنون، از بین بزرگترین عالمان کلیسا، گروه بیشماری زن بودند. پس مراقب باشیم منظور پولس رسول چه بوده.

 

شما باید تصمیم بگیرید در کلیسای خداوند عضو باشید یا خیر. تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک در تمام جهان یکسان هست. دارای دو گونه تعلیم هست . تعالیم اصلی و اساسی، که تغییر ناپذیر است و تعالیمی که قابل تغییر هستند. 

اما در نهایت تعالیم رسمی در تمام دنیا در کلیسای ما (کاتولیک) یکسان است.  

 

 

 

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!