در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

الف : ویژگی ممتاز عیسی چیست ؛ ؟ آیا این نبود که اون خدا رو آورد ؛ منظورمون رفتارهای خدا با انسان رو ( رابطه ای که باهاش برقرار میکنه ) ؛ ؟ و اینکه خدا میخواد علارقم گناهی که انسان کرد بازهم باهاش تو رابطه باشه ؛؟ و هم چنین انسان هم رابطه خوبی با خدا داشته باشه ؛! به وسیله عیسی ؛! ب :و چرا عیسی رنج کشید ؛ ؟ در حالی که میدونست چه سرنوشتی در انتظارشه ؛؟ آیا این نشانه ایمان نیست ؛؟ در میان مکان دردناک خودشو امن به دست خدا سپرد ؛!؟ پ : و وقف برای مریم به چه معناست ؟ آیا این هست که با فهمیدن به قلب پاک مریم و مطیع بودن در برابر اراده خدا این گفته که میگه : اراده تو انجام بشه ؛ صورت گرفته ؛ وقتی که ما هم همین رو انجام بدیم ؛؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

الف : ویژگی ممتاز عیسی چیست ؛ ؟ آیا این نبود که اون خدا رو آورد ؛ منظورمون رفتارهای خدا با انسان رو ( رابطه ای که باهاش برقرار میکنه ) ؛ ؟ و اینکه خدا میخواد علارقم گناهی که انسان کرد بازهم باهاش تو رابطه باشه ؛؟ و هم چنین انسان هم رابطه خوبی با خدا داشته باشه ؛! به وسیله عیسی ؛! ب :و چرا عیسی رنج کشید ؛ ؟ در حالی که میدونست چه سرنوشتی در انتظارشه ؛؟ آیا این نشانه ایمان نیست ؛؟ در میان مکان دردناک خودشو امن به دست خدا سپرد ؛!؟ پ : و وقف برای مریم به چه معناست ؟ آیا این هست که با فهمیدن به قلب پاک مریم و مطیع بودن در برابر اراده خدا این گفته که میگه : اراده تو انجام بشه ؛ صورت گرفته ؛ وقتی که ما هم همین رو انجام بدیم ؛؟

سلام دوست گرامی

الف: او خدا را نیاورد!!! بلکه او شخص دوم تثلیث است. یعنی کلام خدا که همذات با خداست جسم به خود گرفته و به میان ما آمد و در حقیقت خدا در میان ما ساکن شد.او کاملا خدا و کاملا انسان هست یعنی هم اراده و هم ذات انسانی کامل داشت و هم اراده و ذات الهی. اما اراده انسانی خود را با فروتنی، هماهنگ با اراده الهی خود قرار داد و در نتیجه کاملا با اراده پدر آسمانی هماهنگ است.

در مورد قسمت دوم: بله! اگر نگاه خدا تنها به گناهان ما باشد هیچ کدام لایق نجات نیستیم. او گناه را دوست ندارد بلکه گناهکار را فرزند گمشده خود می داند. از این رو خدا خواستار توبه ماست و منتظر برگشتن ما هست. کدام مادری است که بچه کوچک خود را هنگامی که خرابکاری میکند دور بیاندازد؟ هیچ مادری اینکار را نمی کند بلکه او را اگر کثیف کاری باشه تمیز و اگر کار بدی کرده باشه تنبیهی که باعث تادیب وی بشه انجام میده ولی در نهایت منتظر هست که روزی بچه تربیت شده و  حرف گوش کن و سر به راه بشه.

او ما را دعوت میکنه تا دوباره به جایگاه خود برگردیم وبرای اینکار، چاره ای ندید تا خود دست به کار بشه. چونکه ما کور و کر هستیم و نمیتوانیم جلال خدا را دریابیم و راه نجات را تشخیص دهیم.

او اجازه داد تا پسرش به میان ما بیاد و نمونه کاملی برای ما ایجاد کنه و توسط انسان ها در راه فدیه گناهان قربانی بشه  و از این راه بتوانیم حقیقت را تشخیص دهیم و چشمان و گوشهای روحانی ما شفا یابد.

 

ب: در قسمت اول علت رنج کشیدن را توضیح دادم. او برای نجات ما آمد و دنیا بر علیه وی بود. خاصانش او را نپذیرفتن و طبق پیشدانی خدا که از قبل پیشگویی شده بود توسط کسانی که ادعای خدا پرستی میکردند رنج کشید و مصلوب شد. زیرا رئیس این دنیا شیطان هست و خاصان مسیح که اسیر شیطان هستند ، تحت تفکر و تسلط شیطان ، پسر خدا را رد کردند تا بتوانند زندگی راحتتری داشته باشند و مبادا قوم پیرو وی شده و شرایط مالی و زندگی راحت خود را از دست بدهند و کسی دیگر به آنها اهمیت ندهد و جایگاه خود را از دست بدهند.

همیشه شیطان کار میکند تا ایمان خاصان خداوند را بدزدد.

مسیح خود خداست! او خدای پدر را کامل می شناخت. پس او ایمان مردم را تشخیص میداد. او به عنوان انسان به خدای پدر ایمان کامل داشت. اما به عنوان خدا سرچشمه ایمان هست.

بنابراین به عنوان انسان خود را تسلیم اراده پدر کرد.

پ: در مورد مریم مقدس باید گفت او پسرش را میشناسد و به پسرش ایمان داشت. از طرفی پسر خدا نیز او را با تمام وجود دوست داشت و به حرفهایش گوش میداد. و در انجیل لوقا اشاره شده یشوعا از والدین خود اطاعت می کرد. در جشن عروسی قانا نیز اطاعت پسر خدا از مادر فروتنش را شاهد هستیم. و مریم تنها یک نصیحت برای همه ما دارد: « هر چه می گوید انجام دهید».

بنابراین مریم خدا نیست اما مادر یشوعا هست واز آنجایی که یشوعا ذات الهی است که از تن مریم به خود گرفته . از طرفی دو ذات انسانی و الهی یشوعا را نمیتوان از هم متمایز کرد بنابراین مریم مادر خداست. ما همیشه نیاز به دعای دیگران داریم واز اطرافیانمان تقاضای دعا می کنیم. از طرفی همه کسانی که در خداوند مرده اند در حضور خدا زنده هستند . پس آنها نیز می توانند دعا کنند. یکی از کسانی که با اطمینان میتوانیم از وی تقاضای دعا کنیم مریم هست. اگر یشوعا را سرورو پادشاه خود بدانیم بنابراین مریم نیز ملکه میباشد. بنابراین همانطور که انجیل اشاره کرده  همه نسلها او را  خجسته می خوانند.

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!