در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام چرا وقتی که خدا انسان را در باغ عدن یا همون بهشت آفرید آنها گناه کردند در حالی که از روح خود به آنان داد ، چون کسی که روح خدا رو داره ، حیات و چاودانگی رو داره ؟ آیا میشه این طور برداشت کرد که خدا در حالی که انسان را پاک آفرید به اون قدرت انتخاب داد نه محدودیت  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام چرا وقتی که خدا انسان را در باغ عدن یا همون بهشت آفرید آنها گناه کردند در حالی که از روح خود به آنان داد ، چون کسی که روح خدا رو داره ، حیات و چاودانگی رو داره ؟ آیا میشه این طور برداشت کرد که خدا در حالی که انسان را پاک آفرید به اون قدرت انتخاب داد نه محدودیت

درود بر شما

بله. جواب را خودتان دادید. 

انسان آزاد آفریده شد. به او قدرت رد و دوری از خدا داده شد. زیرا «آزادی انتخاب» به «محبت» معنا میدهد. اگر ما قدرت گناه کردن نداشتیم مانند یک ربات بودیم. دیگر آزادی و محبت برای ما مفهوم نداشت. زیرا تنها وظیفه خود را انجام میدادیم. و این چیزی نبود که با ذات خدا تطابق داشته باشد.  زیرا خدا محبت است. در آزادی ما میتوانیم محبت خود را نسبت به او نشان دهیم. 

محبت مانع محدود کردن میشود. در آزادی محبت معنا دارد.

گناه اولیه بر خلاف اراده خدا بود و بر خلاف محبت خالصانه خدا بود و برای انسان لازم بود تا در آزادی او را پیدا کند تا به این شکل محبت را اثبات کند.

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!