در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...





  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام چرا یحیی به نبوت عیسی شک داشت در ابتدا



  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام چرا یحیی به نبوت عیسی شک داشت در ابتدا

درود بر شما

شک نداشت در ابتدا. بلکه بعدا شک کرد.

زیرا در آن زمان همه منتظر مسیحایی مانند داوود پادشاه بودند تا آنها را از ظلم و ستم بیگانگان رهایی بده و از طرفی یوحنای تعمید دهنده در زندان گرفتار بود و انتظار داشت یشوعا مسیح زودتر کاری کند و پادشاهی پر اقتدار خود را آغاز کند.

یشوعا مسیح نیز بعد از معجزاتی که طبق پیشگویی ها متعلق به مسیحای پیش گویی شده بود، لنگان و کوران و سایرین را شفا داد و به شاگردان یوحنای تعمید دهند گفت برید و به استاد خود بگویید...

لوقا ۷: ۱۸- ۲۳

 «یحیی نیز به وسیله شاگردان خود از همه این امور باخبر شد. دو نفر از ایشان را احضار کرد
 و آنها را با این پیغام، نزد عیسی خداوند فرستاد: «آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟»
 آن دو نفر نزد عیسی آمدند و عرض کردند: «یحیی تعمید‌دهنده، ما را نزد تو فرستاده است تا بداند: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا باید منتظر دیگری باشیم؟»
 همان ساعت عیسی عدّه کثیری را که گرفتار ناخوشی‌ها، بلاها و ارواح پلید بودند، شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشید.
 بعد به ایشان پاسخ داد: «بروید و آنچه را که دیده و شنیده‌اید به یحیی بگویید که چگونه کوران بینا، لنگان خرامان، جذامیان پاک، کرها شنوا و مردگان برخیزانیده می‌شوند و به بینوایان مژده می‌رسد.
 خوشا به حال کسی که درباره من شک نکند.»
 
اشعیا ۲۹: ۱۸
 «و در آن‌ روز کّران‌ کلام‌ کتاب‌ را خواهند شنید و چشمان‌ کوران‌ از میان‌ ظلمت‌ و تاریکی‌ خواهد دید.»
 
اشعیا ۳۵: ۶ 
«آنگاه‌ چشمان‌ کوران‌ باز خواهد شد وگوشهای‌ کران‌ مفتوح‌ خواهد گردید.»
 
 
 
 

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!