در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود عید حنوکا به چه معناست  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام و درود عید حنوکا به چه معناست

درود بر شما

حانوكا يا حَنوکا یا عید اخلاص یکی از جشن‌های باستانی یهودیان مربوط به ماجرایی که در دو قرن قبل میلاد مسیح رخ داد برمیگردد. این جشن که هشت‌روزه‌است تقریباً با ایام کریسمس ما مسیحیان همزمان است. در زمان آنتیوخوس اپیفان جفا بر یهودیان معتقد به حد بالای خود رسید و آنها بخاطر ایمان خود کشته میشدند. این مساله باعث شد یکسری یهودیان غیور به رهبری متاتیاهو و پسرش یهودای مکابی دست به مبارزه بزنند و سلسله هاسمونیان را شکل دهند که بر علیه جفای امپراطوری سلوکی شکل گرفت.
 
عید حنوکا یادآور یکی از معجزات در تاریخ یهود است که بر پایه آن، تنها چراغ باقی‌مانده در نیایشگاه مکابیون در زمان جنگ با یونانیان (سلوکی)، در حالی که تنها برای یک روز روغن داشته، به مدت هشت روز، روشن می‌ماند. 
 

  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام و درود عید حنوکا به چه معناست

درود بر شما

حانوكا يا حَنوکا یا عید اخلاص یکی از جشن‌های باستانی یهودیان مربوط به ماجرایی که در دو قرن قبل میلاد مسیح رخ داد برمیگردد. این جشن که هشت‌روزه‌است تقریباً با ایام کریسمس ما مسیحیان همزمان است. در زمان آنتیوخوس اپیفان جفا بر یهودیان معتقد به حد بالای خود رسید و آنها بخاطر ایمان خود کشته میشدند. این مساله باعث شد یکسری یهودیان غیور به رهبری متاتیاهو و پسرش یهودای مکابی دست به مبارزه بزنند و سلسله هاسمونیان را شکل دهند که بر علیه جفای امپراطوری سلوکی شکل گرفت.
 
عید حنوکا یادآور یکی از معجزات در تاریخ یهود است که بر پایه آن، تنها چراغ باقی‌مانده در نیایشگاه مکابیون در زمان جنگ با یونانیان (سلوکی)، در حالی که تنها برای یک روز روغن داشته، به مدت هشت روز، روشن می‌ماند. 
 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!