در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام الف : چرا مریم مقدس را باید دوست داشت و به او احترام گذاشت ؟ ( برای این که مریم ستاره امید ماست . و کسی بود که درهای دنیای ما رو به سمت خوشبختی باز کرد ؟ )  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام الف : چرا مریم مقدس را باید دوست داشت و به او احترام گذاشت ؟ ( برای این که مریم ستاره امید ماست . و کسی بود که درهای دنیای ما رو به سمت خوشبختی باز کرد ؟ )

سلام دوست عزیز

آیا هنگامی که وارد مهمانی میشوید، صاحبخانه را تحویل میگیرید و مادرش را بی احترامی می کنید؟

مریم کیست؟ زنی که خدا او را برای مادری پسرش انتخاب کرد. کسی که فرشته خداوند با او در نهایت احترام صحبت میکند و به او درود میفرستد و الیزابت که از روح القدس پر شده او را خجسته در میان زنان می خواند.

از آمدن مادر خداوندگار، یوحنای تعمید دهنده از خوشحالی در شکم الیزابت جست و خیز می کند! کسی که درباره او در انجیل که کلام خداست میخوانیم «همه نسل ها مرا خجسته می خوانند»! (مراجعه شود به فصل یک انجیل لوقا) 

یشوعا یعنی ذات الهی، از وجود مریم ( یعنی به مدت نه ماه از خون و جان مریم) تغذیه کرد و رشد کرد و بعد متولد شد و بدن ضعیفش را مریم تا زمانی که بزرگ شود در آغوش خود گرفت. او ذات انسانی خود را از وجود مریم گرفته  و در دوران نوزادی از شیر و عصاره جان مریم تغذیه کرده...

 

اولین نشانه از خدا بودن یشوعا در انجیل یوحنا، در عروسی قانای جلیل رخ میده! مریم از روی دلسوزی و با شناختی که از یشوعا داره به او یادآور میشه که آنها شراب ندارند ...

در مکاشفه فصل یازده مریم را میبینیم که دوازده ستاره همچون تاج بر سر دارد و خورشید بر تن و ماه زیر پاهایش است. 

 

 یشوعا آنقدر او را دوست داشت که او را به شاگردی که   دوستش میداشت سپرد و او را مادر شاگردی که دوستش داشت خواند...

 

براستی چطور میتوانیم با توجه به این نکات ، به مریم احترام نگذاریم؟ آیا وقتی که مادر وی را بی اهمیت بدانیم و به او احترام نگذاریم یشوعا نیز به راحتی این مساله را نادیده میگیرد؟

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!