در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...


همه دسته بندی ها


 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود کلیسا چیست و چه مفهومی دارد و مسیح سر ان است یعنی چه و وظایف کلیسا چیست و ویژگی رهبران موفق چیست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود آیا خدا انسان را پول مورد امتحان قرار میدهد

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و درود عشای ربانی نشانه چیست و چرا هم زمان با عید فصح برگزار شد با تشکر فیض خدا و مسیح با شما

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام چرا تلمود در مسیحت خوانده میشود

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

چرا وقتی خداوند عیسی را مورد ازمایش قرار داد عیسی از کلمه مکتوب است استفاده کرد

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

چند عید مسیحیت دارد و مفهوم انها چیست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

تثلیث نشانه چیست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

تعمید نشانه چیست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

موسیقی چه مفهومی در انجام فرایض دینی دارد

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

پنطیکاست و ایام چله چه روزی است

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام و وقت بخیر آیا در مسیحیت همانند اسلام نماز خوانده می شود؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما آیا دعایی وجود دارد تا بر سر مزار اموات خوانده شود؟ فیض مسیح بر شما باد

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ' ایا برای رستگاری از منظر دین (مسیحت) شریعت کافی ایست یا موارد دیگر هم باید باشد با تشکر

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

ایام چله چه روز هایی است؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ' نگاه مسیحیت در مورد زن چیست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ' چرا عیسی برای نجات و رهایی جانش را داد و و ازادی و رهایی چیست و ایا عیسی برای نجات و رهایی کافیست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام فرسیان و صدوقیان چه کسانی بودند و اختلاف نظر عیسی با انان چه بود و نظر مسیحت در مورد هم جنس گرایی چیست و ایا مریم و مجدله زنی فاحشه گر بود

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

درود بر شما عزیز خداوند آیا این حقیقت دارد که ما در حضور کشیش باید به گناهانمان اعتراف کنیم چون با توجه به گفته های خودتون حتی پاپ هم می تونه مرتکب گناه بشه و طبق گفته کلیسای پروتستان فقط در حضور خداوند باید به گناهان اعتراف کرد و اگر یک کاتولیک خود در حضور خداوند به گناهانش اعتراف کند گناه کرده است؟

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام وقت بخیر کاتولیک و پروتستان چه تفاوتی با هم دارند و اختلاف بر سر چیست و ایا مسیحیت خودرا از قید شریعت ازاد کرده ویا اینکه خواسته که به دین باید با درک درستی نگاه کرد و اینکه مسیح میگوید مال خدا را به خدا و مال قیصر را به قیصر بدهید مفهومش چیست

 فارسی کاتولیک
پرسشگر

منظور از پادشاهی خداوند چیست و چگونه به دست میاید و دست آوردهایش چیست