در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

سلام ودرود آیا منظور از محبت کردن که عیسی بسیار از ان سخن میگفت منظور همان انچام احکام خداوند و دستورات الهی بود و فرمان هایی که خداوند به موسی داد در نگاه مسیحیت چه مفهومی دارد  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

سلام ودرود آیا منظور از محبت کردن که عیسی بسیار از ان سخن میگفت منظور همان انچام احکام خداوند و دستورات الهی بود و فرمان هایی که خداوند به موسی داد در نگاه مسیحیت چه مفهومی دارد

درود بر شما

در مسیحیت محبت خود شریعت است.

بزرگترین حکم مسیح محبت به خدا و همسایه است.

به قول آگوستین قدیس محبت کن هر چه خواهی کن!! به این معنا وقتی که محبت میکنی نمیتوانی دزدی یا زنا و دیگر گناهان را انجام دهی زیرا گناه بر خلاف محبت به خدا و همسایه هست!!!

 

تمام نیکی ها از محبت می آید و تمام گناهان بر خلاف محبت است.

محبت با عشق و دوستی فرق دارد. محبت با عمل همراه است. بدون عمل محبتی وجود ندارد. خدا محبت است و هر که محبت می کند به خدا تعلق دارد زیرا سرچشمه محبت از خداست.

قوانینی که موسی گفت و در عهد قدیم وجود دارد در مسیحیت به کمال میرسند. به عنوان مثال انجیل متی فصل ۵ تا ۷ قوانین تورات را شاهد هستیم که کاملتر میشود. مثلا شنیده اید که زنا نکن،‌اما من به شما می گویم...

 

 

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!