در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

با درود. آیا شواهد عینی در رابطه با جهان پس از مرگ وجود دارد؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

با درود. آیا شواهد عینی در رابطه با جهان پس از مرگ وجود دارد؟

درود بر شما

اجازه بدهید  جواب شما را به شکل غیر معمول دهم. شما صحبت از شواهد عینی کردید. یعنی شواهدی که با چشم بتوان دید و باور کرد. چشم ما از میلیون ها سلول تشکیل شده و توسط یکسری سلول عصبی، واکنشهای عصبی نسبت به نور به مغز فرستاده میشود و این عضو بدن هم سعی میکند بر اساس تجربه ها و توانایی هایی که دارد آنرا پردازش کند و تصویری در ذهن ما شکل دهد.

 

صحبت از چند میلیون سلول هست که به ما توانایی دیدن و درک کردن میدهد.  حال اگر ساختار پیشرفته تری داشتیم دنیا را چطور میدیدیم؟؟!

تصور کنید که جهان چقدر بزرگتر از منظومه شمسی است و ما انسانها چقدر کوچک هستیم. و از طرفی ما چقدر نسبت به اتم هایی که ما را ساخته اند بزرگ هستیم و شاید بر روی هر اتم زندگی وجود داشته باشد و چونکه ما هنوز علممان به آنجا نرسیده از آن بی خبر باشیم!!

مغز ما بر اساس نور و حواس کار میکند. آیا تمام راز و رمزهای جهان را میتوان با این ساختار ساده درک کرد؟ 

حال سوال دیگری از شما دارم. آیا خدایی که جهان به این پیشرفته ساخته آیا توانایی ندارد جهان دیگری بهتر از این بسازد؟

آیا خدایی که جهان به این پیچیدگی ساخته ، ما را به حال خود رها کرده؟

آیا اهمیتی حتی به ریزترین موجودات هستی نمیدهد؟ پس چرا به آنها جان داده و با چنین ظرافتی خلق کرده؟

اگر بگوییم اهمیت نمیدهد پس چرا بوجود آورده؟

همه موجودات زنده چه در این جهان عینی چه در ماورای این جهانی که ما میشناسیم همه و همه پیچیدگی خاص خود را دارند.

همه پروسه زندگی و مرگ را در این جهان تجربه می کنند. هر مخلوقی در این جهان روزی بوجود می آید و روزی می میرد. 

از طرفی خدا وقتی ما انسان ها را خلق کرده و به ما قوه تشخیص و اراده بخشیده، آیا ما را به حال خود رها کرده یا نه، برعکس ما را فرا میخواند تا در این کره خاکی همکاران وی باشیم؟

دین شما را نمیدانم چیست ، اما سه هزار و پانصد سال قبل خدا از طریق ابراهیم دو قوم بوجود آورد و سپس از یکی از نسل های او ، و از طریق پسر وعده وی یعنی اسحاق  قوم خود را رهبری کرد و از طریق یکی از پسران وی، یعنی یعقوب نسل اسرائيل را بوجود آورد. به مدت هزار و خورده ای سال انبیای مختلف مشخصات مسیحای موعود را با تمام جزئیات پیش گویی کردند. اینکه او چه معجزاتی انجام می دهد. اینکه چه نشانه هایی دارد. حتی رنج و مرگ وی را پیش گویی کردند. حتی محل تولد وی نیز مشخص شد. و سر انجام چه بود؟

اتفاقا با همان مشخصات طبق گفته انبیا ، یشوعا (یسوع یا عیسی) متولد شد. از یک دختر باکره. پس تولد وی بی همتاست.

تا سی سالگی هیچ معجزه نوشته شده ای وجود ندارد. و از سی سالگی به شفاعت مریم باکره ،‌ماموریت خود را آغاز کرد و معجزات پی در پی ظاهر شدند. 

تنها خدا مرده زنده میکند و او مرده زنده کرد.

تنها خدا شفا میدهد و او شفا داد.

تنها خدا به دریا ها و آسمان و... دستور میدهد و آنها گوش میدهند و او این کار را کرد.

تنها خدا گناهان را می بخشد و او نیز گناهان را می بخشید.

و....

و خود را پسر خدای زنده خواند. او همذات با خدا بود. نور از نور بود. خدای راستین از خدای راستین بود.  او هم خادم رنجدیده ،  هم پسر خدا و هم عمانوئیل و هم نبی مانند موسی و هم پسر انسان که سوار بر ابر می آید و ...

پس زندگی و مرگ وی نیز بی همتاست. 

 

بله - او به سبب گناهان ما طبق کتب مقدس رنج کشید و مصلوب شد و مرد و مدفون شد و سه روز بعد از میان مردگان برخواست و میان خاصانش آمد. 

او کفاره گناه برای خاصانش شد. یعنی کسانی که قلبشان را باز میکنند تا او در آن ساکن شود. (حتی اگر او را نشناسند)

ما از شهادات شاگردان وی که همگی از زندگی عادی خود دست کشیدند و حاضر شدند تا شهید بشند اما مژده اولین رستاخیز انسان ها از مرگ را اعلام کنند ایمان آوردیم.

 

هنوزم که هنوزه ما شاهد معجزات فراوانی در زندگی شخصی خود هستیم و این همه ثابت میکند که جهان بعد از مرگ وجود دارد و ما به آن ایمان داریم. 

 

اگر پیشگویی های هزار ساله کتاب مقدس در مورد موضوعات مختلف و مخصوصا در مورد یک انسان یعنی مسیح به عنوان منجی محقق شد، پس مشخص است که بقیه پیش گویی ها نیز به حقیقت خواهد پیوست و جهان دیگر حتما وجود دارد.

 

اگر این دلایل برای شما ناکافی باشد ، خدا هم از آسمان پایین بیاید شما باور نخواهید کرد. زیرا خدا قبلا با جسم گرفتن خود از طریق یک انسان، ذات خود را نشان داد و او را مصلوب کردند...

 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!