در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

  فارسی کاتولیک
پرسشگر

با درود. اگر خداوند از آینده با خبر است و آنچه را که صلاح است انجام می دهد پس دعا کردن چه فایده ای دارد؟  فارسی کاتولیک
مسئول پاسخگو
در پاسخ به:

با درود. اگر خداوند از آینده با خبر است و آنچه را که صلاح است انجام می دهد پس دعا کردن چه فایده ای دارد؟

درود بر شما

دعا یعنی رابطه با خدا. پس ما از راه دعا میتوانیم با خالقمان گفتگو داشته باشیم. یعنی گاهی ما حرف بزنیم و اجازه دهیم که کلام خدا نیز ما را راهنما باشد.

خدا خالق زمان است. خدا محدود به زمان و مکان نیست. پس این ما هستیم که بخاطر بدن و ابعاد مادی خود محدود به زمان و مکان هستیم.

پس خدا از تمام انتخابهایی که میتوانیم داشته باشیم آگاه است و نتایج انتخابهای ما ریز به ریز برای وی آشکار و مشخص است. چون ما در چهارچوب دنیا زندگی میکنیم و محدود هستیم. پس انتخاب های ما و دعاهای ما همه مهم هستند چونکه اگه در اراده خدا گام برداریم سرنوشتمان روشن و درخشان است ولی اگر در طریق اراده خدا نباشیم دچار گرفتاری خواهیم شد. این ما هستیم که دارای انتخاب آزاد هستیم و ربات نیستیم.

ما آزاد هستیم در نتیجه انتخابهایمان هم در آزادی صورت میگیرد.

خدا دنبال ربات نیست. بلکه یک رابطه زنده و پویا را از ما می طلبد و میخواهد با او حرف بزنیم و اگه هم درخواستی داریم به وی بگوییم. او خوشحال خواهد شد که در انتخاب آزاد، وی را انتخاب کردیم و محبتمان به او برایش بی نهایت ارزشمند است.

خدا در مسیحیت حقیقی و زنده است و از ما هم میخواهد یک رابطه پویا و عاطفی و زنده با وی داشته باشیم. این رابطه در دعا شکل میگیرد. اما دعا به شکلهای مختلف صورت میگیرد. که میتوانید در لینک های ذیل با بخشی از آن آشنا شوید.

 
کتاب های مفید:
 
 
 
تعلیم صوتی:
 
 
تعالیم رسمی برای نوجوانان:
 
 
 
 

 

 ---------------------------------
کتاب های مفید:
 
 
 
تعلیم صوتی:
 

برای ثبت پرسش ابتدا لازم است که وارد حساب کاربری خود شوید!