در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

اعلامیه 95 ماده ای لوتر (مارتین لوتر)

تاریخ آپلود: 1/26/2019 11:29:44 AM
علامیه 95 ماده ای مارتین لوتر چیست؟؟؟ در زیر بیانیه 95 ماده ای مارتین اوتر آمده است برای کسانی که که تا کنون آن را مطالعه نکرده اند ، اما دائم به لوتر اشاره می کنند .


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید