در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

رهبری جسورانه

تاریخ آپلود: 8/19/2019 5:56:54 AM
نويسنده: بيل هابيل *** مترجم: آرينه سركيسيان *** انتشارات: سازمان خدماتى راه مسيح *** تعداد صفحات: ٢٨٠ صفحه


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید