در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

خانواده یک رهبر مسیحی

تاریخ آپلود: 7/10/1398 9:34:00 AM
نويسنده: آجيت فرناندو *** مترجم: آرينه سركيسيان *** انتشارات: سازمان خدماتى راه مسيح *** صحبت در مورد زندگى خانوادگى افراد مبحث ساده اى نيست. در بين خادمين كليسا هم زوجهايى را مى بينيم كه هر چند نسبت به خداوند امين هستند ولى با مشكلات خانوادگى درگير هستند. ::: ::: ::: آجيت فرناندو در كتاب خانواده رهبر مسيحى به روش هاى كاربردى براى داشتن خانواده اى مطابق با كتاب مقدس پرداخته است. ::: ::: ::: آجيت فرناندو در هر فصل از اين كتاب صادقانه به مشكلات زندگى مى پردازد و سپس او با كفايت فيض خدا و پرى از شادى خداوند، به ارائه راه حل هايى جهت غلبه بر مشكلات مى پردازد. ::: ::: ::: نويسنده در اين كتاب پس از بحث و ارائه مستنداتى از آنچه بايد در زندگى خانوادگى وجود داشته باشد، بحث هايى را به ميان مى آورد، و بعد به واكنشهاى كتاب مقدسى و كاربردى نسبت به چالشهاى پيش رو پاسخ مى دهد. پس از بخش خانواد او به بخشى بنام مصلوب كردن نفس خود مى پردازد و در آخر هم به شادى براى وجود فرزاندان و دعوت والدين براى تربيت آنها با خواننده صحبت مى كند.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید