در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

رهبر روحانی

تاریخ آپلود: 10/9/2019 8:49:03 AM
نويسنده: اسوالد ساندرز *** مترجم: محسن نامور *** رهبر روحانى كيست؟ معناى اصيل بزرگى و رهبرى روحانى خدمت داوطلبانه است، و حرف يك رهبر روحانى اصيل بيش از آنكه نجات زندگيش باشد، تسليم نمودن زندگيش است. ::: ::: ::: دكتر جان اسوالد ساندرز در كتاب "رهبرى روحانى" سعى كرده اصولى را ارائه دهد تا آرمان رهبرى روحانى در قلوب اشخاصى كه خواهان رسيدن به آن هستند را احيا و برانگيزاند. ::: ::: ::: اسوالد ساندرز در اين كتاب به بررسى رهبر روحانى و ويژگى هاى رهبر روحانى پرداخته است. ساندرز اصول و قواعد رهبرى را در دو حيطه دنيوى و روحانى با نامى از كتاب مقدس و زندگى افراد شهير و بر جسته ايى كه خدا را خدمت نموده اند، مورد بحث قرار داده است. نويسنده در اين كتاب سعى كرده با گنجاندن بخش هايى از زندگى اشخاصى كه در عرصه رهبرى بيش از سايرين موفق بودند، به خواننده تصويرى واضح ارائه دهد.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید