در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

مرگ یا حیات

تاریخ آپلود: 10/23/2019 6:37:36 PM
نويسنده: رندى الكورن *** مترجم: آرينه سركيسيان *** نزول ارزشهاى اخلاقى يك ملت زمانى رخ مى دهد كه مسيحيان آن ملت تصميم مى گيرند از نقش خدادادى خودشان عقب نشينى كنند و انتخاب مى كنند از جنجال ها دور بايستند تا وقتى خون بى گناهى ريخته مى شود روى خود را بر گردانند. ::: ::: ::: رندى الكورن در كتاب "مرگ يا حيات" دلايل قانع كننده و مستند خود را درباره مواضع ضد سقط جنين ارائه مى دهد و با توضيحات بيشتر سعى مى كند تا ديدگاه جنبش "نه به سقط جنين" را نسبت به جنبش "آرى به سقط جنين" برترى ببخشد؛ و با بيان واقعيت و اصول منطقى به خواننده كمك مى كند كه باورهاى خود را بر اساس واقعيتها استوار كند. ::: ::: ::: رندى الكون در اين كتاب موضوع مورد بحث را بر اساس يافته هاى پزشكى و مطالعات مستند روانشناختى و آسيب هاى جامعه شناسى عرضه مى دارد، و در آخر كتاب در بخش ضميمه دلايل ضد سقط جنين را از ديدگاه مسيحيت و كتاب مقدس ارائه مى دهد.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید