در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

باورهاى مسيحى

تاریخ آپلود: 10/30/2019 5:42:53 PM
باورهاى مسيحى *** نويسنده: وين گورودم *** ترجمه و نشر: محفل انجيل ::: ::: ::: بسیار مهم و حیاتی است که تک تک مسیحیان از باورهای مسیحی آگاه باشند و آن باورها را درک نمایند. کسی که از تعلیم کتابمقدس باخبر نیست این توانایی را ندارد که حقیقت را از دروغ تشخیص دهد. ::: ::: ::: این کتاب نسخۀ مختصری است از کتاب «آموزه های کتاب مقدس» (۵۲۸ صفحه) و کتاب «آموزههای کتاب مقدس» نیز چکیدهای است از کتاب «الهیات نظام مند» (۱۲۹۰ صفحه)، هر دو به قلم همين نويسنده. ::: ::: ::: وين گرودوم در كتاب "باورهاى مسيحى" چکیده ای از تعالیم اساسی ایمان مسیحی را به زبانى شيوا و قابل فهم براى نوايمانان به رشته نگارش درآورده است. وين گوردوم به همراه پسرش اليوت گوردوم در اين كتاب کلیۀ مبحث های طولانی را به یکی دو جملۀ کلیدی تبدیل کرده و شماری از جمله ها را به شکلی بازنویسی نموده است که برای نوایمانان قابل درک باشد. ::: ::: ::: وى در نگارش اين كتاب مختصر تلاش كرده تا دو ویژگی را حفظ كند: يكى شفافیت و دوم کاربرد آن برای زندگی.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید