در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

آشنايى با عهد جديد

تاریخ آپلود: 11/28/2019 12:34:32 PM
نويسنده: والتر الول و رابرت یوربورو *** انتشارات پارس *** والتر اِلول و رابرت يوربورو در كتاب "آشنايى با عهد جديد" بصورت اجمالى به بررسى عهد جديد پرداخته اند. نويسندگان براى آشنايى و شناخت ژرفتر عهد جديد، كليدهايى را در اختيار خواننده قرار مى دهند و به خواننده کمک مى كنند تا بداند چرا و چگونه مردم آن زمان به پیام انجیل پاسخ دادند. ::: ::: ::: نويسندگان در فصلهای اول دربارۀ زندگی عیسی مسیح آن گونه که در اناجیل آمده است و نیز یهودیت قرن اول شرايط و نيز اوضاع زمان عيسى را مورد بررسى قرار مى دهند، و از فصل دهم به بعد به مرور بقیۀ کتابهای عهدجدید، یعنی اعمال رسولان و رسالات و نیز آشنایی با اوضاع دنیای قرن اول، ادیان و رهبران و امپراتوری روم پرداخته اند.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید