در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

مشاوره سوگ و ضربه روانی

تاریخ آپلود: 1/6/2020 10:01:59 PM
نويسنده : مل لارنس و دانيل گرين *** مترجم : آرينه سركيسيان *** در جامعه مسيحى يكى از بزرگترين بحران هاى پيش رو اين است كه چطور مى توان در شرايط سخت و طاقت فرسا محبت خدا را اعلام كنيم و از آن استفاده كنيم. شخصى كه براى مشاوره رجوع مى كند مى خواهد بداند خدا در اين شرايط سخت و طاقت فرسا كجاست؟ چرا خدا اجازه مى دهد چنين شرايط سختى اتفاق بيفتد؟ و بسيارى سوالهاى ديگر... ::: ::: ::: مل لارنس و دانيل گرين در كتاب "مشاوره سوگ و ضربه روانى" با نگاهى روانشناختى بر پديده ضربه روانى و سوگ به خواننده كمك مى كنند تا دركى صحيح از نحوه تاثير ضربه روانى بر افراد مختلف داشته باشند و فراينده پيچيده سوگوارى را بفهمند و بدانند در شرايط مختلف بايد منتظر چه واكنش هايى از سوى افراد باشند. ::: ::: ::: نويسندگان در اين كتاب با مثالهاى عملى به فردى كه مشاوره شبانى را انجام مى دهد، نشان مى دهند كه چگونه مشاور مى تواند به كسى كه دچار فقدان شده با كمك كتاب مقدس كمك و مشاوره داده و در چندين جلسه مى تواند تغييرى بارز در وجود شخص آسيب ديده ايجاد كند. همچنين نويسندگان در انتهاى كتاب بررسى يك مورد مشاوره آزمايشى را در متداول ترين نمونه هايى كه شخص مشاوره دهنده ممكن است با آنها روبرو شود را به تصوير مى كشد.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید