در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

نامه های عاشقانه رسول محبت

تاریخ آپلود: 2/16/2020 8:41:26 PM
نويسنده: فريبرز نيكوروش *** نوشته هاى يوحناى رسول عميق ترين، و در عين حال شيرين ترين و ساده ترين، بخش عهد جديدرا تشكيل مى دهند. ::: ::: ::: كتاب نامه هاى رسول محبت تفسيرى است بر رسالات يوحناى رسول. ::: ::: ::: فريبرز نيكوروش در كتاب "نامه هاى رسول محبت"، به منظور روشن تر شدن مباحث و متن رسالات ابتدا به مسائل مقدماتى يعنى آشنايى به مضمون رساله، معرفى زمينه و پيش زمينه تاريخى، اجتماعى و فلسفى و به مكان نگارش و مناسبت نگارش اين رسالات و نيز بطور مفصل در مورد نويسنده اين رساله پرداخته است. نويسنده در ادامه به تفسيرى ساده و قابل درك براى همگان اما در عين حال نكات فنى و تكنيكى را نيز خارج از متن تفسير در اين اثر گنجانده است.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید