در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

دشنه ی دوست

تاریخ آپلود: 4/13/2020 10:49:36 AM
نويسنده : رونالد دان *** مترجم : آرينه سركيسيان *** انتشارات سازمان خدماتى راه مسيح *** شاید شما هم توسط یکی از نزدیکان خود آسیب دیده اید، شاید اين آسیب چنان عمیق بوده كه شما تصمیم گرفته اید در اطراف خود حصارهایی بنا کنید تا این اتفاق هرگز برايتان تکرار نشود. ::: ::: ::: رونالد دان در كتاب دشنه دوست روشهاى روبرو شدن و مديريت وضعيت، در زمانى كه از دوستان خود آسيب و خيانت مى بينيم را بررسى كرده است. ::: ::: ::: رونالد دان در بخش اول كتاب موضوع "آسیب از دوستان چیست؟" را بررسی مى كند و سعی می كند این آسیب را تعریف کند و اینکه چگونه این آسیب وارد میشود و چرا افراد آسیب می زنند؟ در بخش دوم در مورد روشهاى کتاب مقدسی براي رهایی از چنین صدماتی، مى پردازد و در بخش سوم به پاسخ و واکنش صحیح نسبت به این آسیبها به طریقی که مد نظر خداوند است، مى پردازد. ::: ::: ::: مطالعه اين كتاب را به همه، مخصوصا به كسانى كه از هم رزمان خود زخم خوردن، پيشنهاد مى كنیم، باشد كه این کتاب باعث شفاى آسیبها و خاطرات دردناكتان شود.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید