در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

الهيات

تاریخ آپلود: 5/26/2020 8:44:23 PM
نويسنده : آلستر مک گراث *** مترجم : آ. ساوار *** انتشارات ادیان *** آلسترمک گراث در این کتاب ضمن معرفی و عرضه متون اولیه و مهم مرتبط با هر کدام از عقاید مسیحی آنها را در فصل های جداگانه آورده و خواننده را در تماس مستقیم با متن اصلی قرار داده و برداشت و تفسیر آزاد از آن را به عهده خواننده گذاشته است و از این طریق خواننده را در فضای فکری و نوشتاری متن مربوطه قرار دهد. در پایان هر متن مک گراث برای یاری رساندن به خواننده، به مفاهیم و مضامین اصلی متن اشاره نموده. سپس سوالاتی را در ارتباط با متن مطرح می نماید و از خواننده میخواهد تا به آنها پاسخ دهد. ::: ::: ::: هدف اصلی کتاب آشنایی خواننده با گزیده متون اصلی الهیات مسیحی بوده. ضمنا خواننده از این راه نیز با الهیات مسيحی انس بیشتری پیدا خواهد نمود. ::: ::: ::: امید است این اثر بتواند در بالا بردن فهم و آگاهی خواننده یاری رسان بوده و اشتیاق و علاقه او را برای پیگیری مطالبی از این دست دو چندان نماید.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید