در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

دانش و دین مسیحیان

تاریخ آپلود: 6/1/2020 8:25:42 PM
نویسنده : جان الدر *** مترجم : سهیل آذری *** انتشارات نور جهان *** آیا دانش و دین دو قلمرو جدا از هم هستند؟ آیا دانش و دین با هم در تضاد و تخاصم هستند؟ مسیحیان باید چه رویکردی نسبت به دین داشته باشند ::: ::: ::: جان الدر در این کتاب با رویکردی تعامل گرایانه به رابطه دین و علوم مختلف اعم از ستاره شناسی، علوم طبیعی، باستانشناسی، زمین شناسی و غیره پرداخته است. ::: ::: ::: جان الدر در ابتدا راجع به علل و‌ عوامل پیدایش نفوذ و تاثیر دانش بحث کرده و بعد آن قسمت از دانش که در این سالها پیشرفت های شایانی کرده را از نظر گذرانیده و رابطه این حقایق را با دین [مخصوصا با مسیحیت] مورد بررسی قرار داده است.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید