در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

دین در محدوده عقل تنها

تاریخ آپلود: 6/7/2020 7:53:48 PM
نویسنده : امانوئل کانت *** ترجمه : منوچهر صانعی دره بیدی *** انتشارات نقش و نگار *** «دین در محدوده عقل تنها»شرح مقابله خیر و شر در وجود انسان و بروز آثار آن در رفتارهای فردی و اجتماعی است. ::: ::: ::: امانوئیل کانت این کتاب را در چهار فصل تدوین کرده است: در فصل نخست از بنیاد «شر» در طبیعت انسان و مقابله «خیر» با آن سخن گفته و درباره لزوم انقلابی اساسی در شخصیت انسان برای اصلاح اخلاقی توضیح داده است. ::: ::: ::: فصل دوم را به تضاد میان دو اصل خیر و شر در وجود انسان اختصاص داده و چگونگی حاکمیت اصل شر بر وجود انسان را به بحث گذاشته است. ::: ::: ::: در فصل سوم چگونگی استقرار اصل خیر از طریق تاسیس جامعه مدنی اصول الهی (عقلانی) را تشریح داده است. ::: ::: ::: و در فصل پایانی نیز پس از بیان معنی و مفهوم خدمت دینی، شبه خدمت یا خدمت کاذب را مورد نقد قرار داده است.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید