در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

فیزیک، فلسفه و الاهیات

تاریخ آپلود: 6/15/2020 8:24:23 AM
نویسنده: رابرت‌ راسل، ویلیام شتوگر، جورج کوین
ترجمه: همایون همتی
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 
«فیزیک، فلسفه و الاهیات» حاوی مجموعه ای از مقاله های عالمانه ای است که در باب چگونگی ارتباط علم و دین به نگارش در آمده است.
 
بخش نخست این کتاب روابط تاریخی و معاصر بین علم و دین را بررسی می کند و مباحثی را درباره دیدگاه الاهیات انجیلی درباره آفرینش، اندیشه نیوتن و ریشه های الحاد جدید، و  نیز جست و جو برای دستیابی به الاهیاتی طبیعی و راه های ممکن در علم و الاهیات برای مواجهه آن ها با یکدیگر مطرح می سازد.
در بخش دوم، روش های شناخت ویژه هریک از رشته های علوم و پیامدهای آن ها برای واقع گرایی فلسفی بررسی شده اند.
در  بخش پایانی رهیافتی بسیار ابتکاری و تأمل انگیز در مهم ترین حوزه های فیزیک وکیهان شناسی معاصر به کار گرفته شده و این مسأله کاویده شده است که آیا تحقیقات آن ها چیزی درباره وجود خدا و رابطه او با انسان برای ما که در جست و جوی معنایی در درون جهان هستیم، مکشوف می سازند یا نه.
 
🔸مطالعه این کتاب را به محققین و دانشجویان الهیات پیشنهاد می‌کنیم .


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید