در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

گذر از وادى اشكها

تاریخ آپلود: 7/16/2020 7:37:21 AM
نويسنده : مل لارنس و  دنيل گرين
 
 
 
مترجم : آرينه سركيسيان
 
انتشارات سازمان خدماتی راه مسیح
 
سوگ و ضربه روحی ناشی از آن، تجربه از دست دادن چيزى است که باعث بر انگیخته شدن احساس غم در ما می شود. خبر اولیه و آگاهی از اینکه فقدانی اتفاق افتاده است، معمولاً ما را شوکه می کند. و ما را درگير سوالاتى اين چنينى مى كند: چرا من؟ خدايا در اين شرايط تو كجايى؟...
 
مل لارنس و دنيل گرين در كتاب "گذر از وادى اشكها" به بررسى اشكال طبيعى سوگوارى و غمى كه در نتيجه فقدان بوجود مى آيد، مى پردازند.
 
نويسندگان در اين كتاب مراحل عبور از سوگ و سوگوارى را بر اساس آيات كلام بررسى مى كنند، و تاثيرات فيزيكى، روانى و روحى و فقدان را تشريح مى كنند و راهكار الهى را به خواننده پيشنهاد مى كنند؛ و نيز نويسندگان در طول اين كتاب عقايد اشتباهى كه درباره سوگ وجود دارد، پرداخته اند. 
در دو فصل آخر اين كتاب نويسندگان به شرايط خاصى كه باعث شوك ها و ضربه روانى مى شود پرداخته اند.
 


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید