در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

ثمره روح القدس

تاریخ آپلود: 7/29/2020 8:43:05 AM
نویسنده: دونالد جی
 
ترجمه: میشل آقامالیان
 
ثمره روح حاصل مشارکت هر روزه با مسیح است و نتیجه نهایی خود را در زندگی شخص نشان می‌دهد.
 
دونالد جی در این کتاب به موضوع ثمرات روح‌القدس پرداخته است. 
او ابتدا در این کتاب به تمایز ثمره روح‌القدس و عطایای روح‌القدس پرداخته و این دو را، دو جنبه جدایی ناپذیر از کار روح‌القدس دانسته که می‌بایست جانب اعتدال را حفظ کرد.
نویسنده همچنین در ادامه به اهمیت ثمره روح‌القدس و نیز به قدرت ثمره روح‌القدس در زندگی شخص می پردازد، 
و بعد درادامه ۹ ثمره روح‌القدس در (غلاطیان ۵: ۲۲-۲۳) را به ترتیب برای خواننده می‌کاود و به خواننده کمک می‌کند تا ثمرات روح‌القدس را با مشارکت هر چه بیشتر با مسیح در خود شکل دهند.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید