در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

عطایای روحانی

تاریخ آپلود: 8/2/2020 7:33:57 AM
 
 
نویسنده: دونالد جی
 
ترجمه: روبرت آسریان
 
رونالد جی در این کتاب به موضوع عطایای روحانی می‌پردازد. وی در این کتاب ابتدا عطایای روحانی را در کلیسای اولیه فریب کرده و به این پرسش که آیا عطایا امروز تمام شده است، پرداخته است.
نویسنده در ادامه به رابطه عطایای روحانی و خدمت و مسئولیت‌های کلیسایی و اینکه هدف از عطایای روحانی چیست، پرداخته است.
رونالد جی همچنین به خطر انحراف و مخابرات عطایا و طریق جلوگیری از سوءاستفاده از عطایا پرداخته است.
 
نویسنده در پایان بررسی خود درمورد عطایای روح‌القدس با سه حوزه و بعد رو بعد یعنی ابتدا به درون انسان پرداخته و سعی می‌کند در این مورد در عین خویشتنداری برخوردی تحلیلی داشته باشد. سپس به آسمان و بالا می‌پردازد، یعنی نظر به پرستش و وقف خالصانه و بالاخره به
اطراف و محیط پرداخته و سعی می‌کند تا خواننده کاربرد عملی کل موضوع را درک کند.
 


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید