در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

عارفان مسیحی

تاریخ آپلود: 8/31/2020 8:52:16 PM
 
 
نویسنده: استیون فانینگ
 
ترجمه: فریدالدین رادمهر
 
انتشارات نیلوفر
 
استیون فانینگ در این کتاب به کل تاریخ عرفان مسیحی در مذاهب ارتدکسی، کاتولیکی و پروتستانی می‌پردازد و خواننده را با تحولات و مضامین و وجوه عارفان مسیحی آشنا می‌کند.
استیون فانینگ در فصل نخست به سرچشمه‌ها، انگیزه‌ها و روش‌های عرفانی در فرهنگ و تمدن رومی – یونانی پرداخته و نیز مذاهبی که ریشه در آئین میترائیسم و خورشیدپرستی ایران‌باستان داشته‌اند؛
وی در فصل دوم به وضعیت عرفان و عارفان تأثیرگذار و شاخص مسیحی در کلیسای شرقی پرداخته؛
و در فصل سوم به شرح کلیسای غربی در قرون وسطی و نیز به شرح آرا و عقاید سه تن از بنیانگذاران و بانیان عرفان غربی پرداخته؛
 
و در فصل چهارم به معرفی عارفان در اروپای مدرن اولیه و موضع آنابابتیست‌ها و لوتری‌ها را به تفصیل شرح داده؛
و در پایانی به عارفان بعد از دوره اصلاحات در انگلستان و آمریکا پرداخته و نیز  نگاهی به احیای عرفان در انگلستان قرن بیستم دارد.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید