در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

درآمدی بر الهیات نظام‌مند

تاریخ آپلود: 6/17/1399 5:12:00 PM
 
 
نویسنده: ولفهارت پانن‌برگ
 
ترجمه: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
 
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 
پانن‌برگ در کتاب الاهیات نظام‌مند سعی می‌کند خطوط اصلی اندیشه‌های خود را توضیح دهد.
پانن‌برگ در ابتدا با عنوان نیاز به الاهیات نظام‌مند شروع می‌کند و به اثبات رساندن حقانیت اعتقادات مسیحی را وظیفه الاهیات نظام‌مند می‌داند؛ وی در ادامه آموزه خدا را مطرح کرده و چگونگی سازگاری و انسجام عناصر این آموزه را بیان می‌کند؛
در فصل دوم کتاب به مشکلات خداشناسی مسیحی در عصر حاضر می‌پردازد. وی در ادامه به خداشناسی پل تیلیش می‌پردازد و ضمن نقد تیلیش، اندیشه دیگر متفکران جدید را نیز در این‌باره بیان می‌کند؛ و این اندیشه را ادامه اندیشه توماس آکویناس در باب خدا بحساب می‌آورد، اما اندیشه توماس را دقیق‌تر می‌شمارد.
پانن‌برگ در فصل سوم آموزه خلقت کیهان شناسی علمی را با رویکرد نقد تاریخی بررسی کرده است. 
وی آخرین فصل را به مسیح‌شناسی اختصاص داده است و سعی می‌کند عنوان پسر خدا را که به عنوان محوری مسیح‌شناسی بحساب می‌آورد، به گونه‌ای تبیین و تفسیر کند که از یک سو اسطوره‌ای و نمادین نباشد و از سوی دیگر  مشکلات الهیات مسیحی را بصورتی نظام‌مند حل کند.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید