در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

انضباط و تادیب کلیسایی

تاریخ آپلود: 10/5/2020 9:57:08 PM
نویسنده: جاناتان لی‌من
ترجمه: نادر پور‌مند و محمد ثانوی
انتشارات کانون کتاب مقدس
 
نظم و انضباط کلیسا برای ساختن کلیسای سالم ضروری است. 
جاناتان لی‌من در کتاب انضباط و تادیب کلیسایی به ضرورت انضباط کلیسایی و اینکه چگونه و در چه زمانی آن را به عمل باید آورد، پرداخته است.
 
جاناتان لی‌من در این کتاب یک راهنمای اولیه در قالب یک چهارچوب الهیاتی برای رهبرانی که در کلیسا با این بحران‌ روبرو هستند، داده است.
 
نویسنده در ابتدا از دیدگاه کتاب مقدس به انضباط و تادیب کلیسایی پرداخته و راهنمایی‌هایی در چارچوبی کتاب مقدسی برای درک و اجرای اقدامات انضباطی در کلیسای محلی ارائه داده است؛
وی در ادامه با یک رویکرد کتاب مقدسی به همراه چند نمونه از شرایط واقعی زندگی و پاسخ های مربوطه به رهبران کمک می‌کند تا با انواع مختلف موقعیت‌ها و گناهان روبرو شوند؛
 نویسنده در آخر به رهبران نصیحت‌هایی ارائه می‌دهد تا کلیسا را در جهت اجرای انضباط کلیسایی هدایت کنند.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید