در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

خداوند ما عیسی مسیح

تاریخ آپلود: 10/12/2020 9:07:49 PM
نویسنده: جان والوورد
ترجمه: دکتر مهرداد فاتحی
انتشارات ایلام
 
از کتاب پیدایش تا مکاشفه‌، عیسای مسیح مهم‌ترین موضوع کتاب مقدس است، بطوری‌که تقریباً هر صفحه‌ای از آن به‌گونه‌ای به شخص یا به کار او مربوط می‌شود. 
 
این کتاب، خواننده را در رسیدن به پاسخی جامع به این پرسش عمیق که «عیسی مسیح براستی کیست؟»، یاری می‌دهد. 
 
جان والوورد در کتاب «خداوند ما عیسی مسیح» مقدمه‌ای مفید بر مبحث پیچیدۀ مسیح‌شناسی ارائه کرده است. 
جان والوورد در این کتاب حقایقی که مربوط به شخص و کار مسیح می‌شود را به‌گونه‌ای نظام‌مند عرضه می‌دارد.
وی به هنگام عرضه این حقایق به‌صورت نظام‌مند‌، الزاماً تمامی تعالیم و آموزه‌های مسیحیت را نیز بصورت خلاصه مورد اشاره و بررسی قرار می‌دهد.
روش انجام این تحقیق نیز، بر تعلیم مستقیم خود کتاب‌مقدس استوار است.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید