در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

رستاخیز عیسی مسیح

تاریخ آپلود: 10/26/2020 9:37:37 PM
 
نویسنده: دکتر ان.تی. رایت
ترجمه: میشل آقامالیان
انتشارات ایلام
 
دکتر رایت در کتاب «رستاخیز عیسی مسیح» در دفاع از موضعِ تاریخی کلیسا در قبال رستاخیز عیسی استدلال‌های مخالفان را با جامعیتی تحلیل و با اقتدار رد می‌کند.
 
دکتر رایت در نوشتار اول، مقدّمات استدلال خود را بر مبنای ملاحظات تاریخی و آنچه از عقاید جامعۀ یهودی قرن اول، سوای از اناجیل، می‌دانیم، پایه‌ریزی می‌کند و به تحلیل موضوع "رستاخیز" در فضای اعتقاداتِ یهودیِ قرن اول می‌پردازد؛ 
رایت در نوشتار دوم با تأویلِ برخی از متون مربوط به رستاخیز، نکاتی جالب و روشنی‌بخش مطرح می‌سازد؛ 
و نوشتار سوم، پاسخ یا به‌عبارتی راه‌حلی است که نویسنده بر مبنای رستاخیز عیسای مسیح برای معضل دنیای پست‌مدرن با ارکانِ از هم گسیخته‌اش، مطرح می‌کند.
 
امید است مطالعۀ این کتاب اُفق جدیدی در ایمان و تفکرِ خوانندگان بگشاید.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید