در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

شخص مسیح

تاریخ آپلود: 12/23/1399 12:07:00 PM
اين كتاب به مسيح از منظر كتاب مقدس و به الهيات مسيح شناختی ميپردازد و در سطح متوسط الهياتی است. مفید برای كسانی كه ميخواهند هويت مسيح را از منظر كتاب مقدس نگاه كنند.

نویسنده: ویلفرد دیوان

انتشارات ایران کاتولیک

منبع:

www.irancatholic.com 

www.isabato.com 

تلگرام: https://t.me/irancatholictv

 یوتیوب: irancatholictv


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید