در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

درک کلام خدا

تاریخ آپلود: 2/4/1400 9:22:00 AM
درک کلام خدا (روش درک کتاب مقدس)
 
نويسنده: جی. سکات دووال و جی. دنیل هیز
مترجم: رامین بسطامی
 
این اثر ارزشمند رويكردى عملى به مطالعه، تفسير و كاربرد كتاب مقدس است.
 
نويسندگان در كتاب "درک کلام خدا" به ما نشان مى دهند كه چگونه از دنياى مخاطبان كتاب مقدسى به دنياى خودمان پل بزنيم.
سكات دووال و دنيل هيز  در اين سفر تفسيرى اصول و گامهايى را در جهت درک كلام خدا مکشوف می‌کنند، با این هدف که خواننده به درک معنایی که از قبل در خود متن نهفته است بر آید.
 
نویسندگان در این کتاب به ما یک رویکرد منسجم و استوار ارائه می‌دهند، رویکردی که اجازه کند و کاو در هر متنی را می‌دهد و  خواننده را به درک مفهوم اصلی هدف خدا رهنمود می‌کنند.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید