در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

عهد جدید در مقام ادبیات

تاریخ آپلود: 2/11/1400 11:04:00 AM
 
نویسنده: کایل کیفر
ترجمه: مجتبی پر دل
انتشارات ترانه
 
کایل کیفر در کتاب «عهد جدید در مقام ادبیات»، با رویکردی ادبی به عهد جدید می‌نگرد و کانون توجه خود را بر روی زبان و هنرآوری خود متن می‌گذارد و از منظر مطالعۀ ادبی پرسش هایی را که در این شیوه نگاه مطرح می‌شوند را، مطرح می‌کند.
 
نویسنده در ابتدا به کندوکاو در کتاب‌های مختلف عهد جدید در مقام متونی منفرد و جداگانه پرداخته و بعد درباره پولس و رسالات او نظری انداخته و در انتها عهد جدید را به‌عنوان مجموعه‌ای یگانه مورد خوانش قرار داده است. 
 
نویسنده در این کتاب با پیوند میان عهد جدید و ادبیات خواننده را از پیچیدگی‌های زبانی عهد جدید آگاه می‌سازد و این فرصت را به خواننده می‌دهد تا محتوا را بهتر و درست تر درک کند.


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید