در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

درسنامه الهیات مسیحی - جلد دوم

تاریخ آپلود: 2/18/1400 10:25:00 AM
 
 
نویسنده: آلستر مک‌گراث
ترجمه: بهروز حدادی
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
 
مک‌گراث در این کتاب در پی آن است که الهیات مسیحی را به اصطلاح همه فهم کند و هم نشان دهد که این الهیات هنوز دارای آنچنان اهمیتی است که می توان همچون گذشته آن را در کانون توجه و تدقیق علمی و دانشگاهی قرار داد.
 
در جلد اول این کتاب در بخش اول که عنوان آن «راهنما» است، به بررسی تحولات تاریخی الاهیات مسیحی پرداخته شده است. در چهار فصل اطلاعات تاریخی ذکر شده که روشنگر اصطلاحات و مفاهیم کلیدی است. 
در بخش دوم کتاب خواننده در باب بحث های مربوط به منابع و شیوه های الاهیات مسیحی آشنا می‌شود و اینکه خاستگاه اندیشه مسیحی کجاست ونیز خواننده آماده می‌شود تا به بررسی مطالب مطرح شده در بخش سوم (الاهیات مسیحی) کتاب بپردازد.
 
در جلد دوم که شامل بخش سوم این مجموعه می شود، مهم ترین آموزه های الاهیات مسیحی بررسی شده است که عبارتند از: آموزه های خدا، تثلیث، مسیح، نجات، ماهیت بشر، گناه، کلیسا و ...


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید