در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

اندرزها گنجینه ای از حکمت

تاریخ آپلود: 5/23/1400 1:07:00 PM
 
 
نویسنده: قدیس اسحاق سریانی
انتشارات: کانون یوحنای رسول
www.irancatholic.com
www.isabato.com
 


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید