در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

«یک زائر روس» جلد دوم

تاریخ آپلود: 7/10/1400 11:18:00 AM
داستان هایی از تجارب روحانی یک زائر روس
 
جلد اول: مسافر و غریب در این دنیا
 
انتشارات کانون یوحنای رسول
www.irancatholic.com
www.isabato.com

 


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید