در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

آشنایی با ایمان کلیسا - بخش اول

تاریخ آپلود: 8/15/1400 10:33:00 AM
سری اول: مسیحیت چیست؟
۱۰ نگرش بر ایمان کلیسا:
۱- خدا کیست؟
۲- کتاب مقدس
۳- ایمان و علم 
۴- پیامبران
۵- عیسا کیست؟ (یشوعا یا یسوع)
۶- چهار انجیل
۷- راز تن یافت
۸- روح القدس
۹- کلیسا
۱۰- ماموریت کلیسا
انتشارات کانون یوحنای رسول
www.irancatholic.com
www.isabato.com


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید