در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

آشنایی با ایمان کلیسا - بخش دوم

تاریخ آپلود: 8/22/1400 11:30:00 AM
سری دوم: مسیحیت چیست؟
۱۰ نگرش بر ایمان کلیسا:
۱- حضرت مریم
۲- نیایش
۳- اعیاد مسیحی
۴- ایام روزه
۵- رازهای کلیسا
۶- راز تعمید
۷- راز ازدواج
۸- عملکرد مسیحی
۹- شریعت خدا
۱۰- خدمت
انتشارات کانون یوحنای رسول
www.irancatholic.com
www.isabato.com


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید