در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

مقاله تعریف «تثلیث»

تاریخ آپلود: 10/4/1400 3:07:00 PM
تعریف تثلیث 

آیا مسیحیان به یک خدا اعتقاد دارند؟

انتشارات کانون یوحنای رسول
www.irancatholic.com
www.isabato.com


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید