در حال بارگزاری وبسایت فارسی کاتولیک...

چنگ روح القدس

تاریخ آپلود: 7/17/1401 9:56:00 AM
گزیده ۱۸ شعر از مار اپرم سریانی

انتشارات کانون یوحنای رسول

www.irancatholic.com

www.isabato.com

 


اگر مرورگر شما PDF را پشتیبانی نمی کند برای دانلود PDF اینجا را کلیک کنید